Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opinto-ohjaaja, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Joensuu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Opinto-ohjaaja, maisteriohjelma

Tavoite

Tule sellaisena kuin olet, lähde muuttuneena!

Ohjauksen koulutuksen tehtävänä on luoda oppimisympäristö, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kehittyä ohjaajiksi, opettajiksi ja tutkijoiksi, jotka ohjauksen ammattilaisina:

  • pystyvät omassa työssään vastuullisesti ja luovasti tukemaan yksilöiden kasvua ja kehitystä, oppimista ja opiskelua sekä ohjaamaan yksilöitä ja yhteisöjä elämänkulun ja tulevaisuuden suunnittelussa.
  • kykenevät jäsentämään ja arvioimaan muuttuvaa yhteiskuntaa, erilaistuvia toimintaympäristöjä ja kehittyvää koulutusta ja työelämää sekä näiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan mahdollisuuksien löytämiseksi ja kehittämiseksi.
  • perustavat toimintansa eettiseen harkintaan, tutkimusperustaiseen, kriittiseen ajatteluun ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Ohjauksen koulutuksen toimintaan kuuluvat myös ohjausasiantuntijuutta kehittävien projektien toteuttaminen sekä muut asiantuntijatehtävät.

Koulutuksen sisältö

Haluatko auttaa ihmisiä elämänuran valinnoissa ja kysymyksissä?

Opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon toimia koulutus- ja työsiirtymien ja elämänkulkujen muotoutumisen tukena. Opiskelija saa asetuksen mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä.

Ohjaus on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Meillä opiskellaan luentojen lisäksi esimerkiksi työpajoissa, seminaareissa, harjoitteluissa ja kirjoittamalla. Monipuolisilla sivuainemahdollisuuksilla teet tutkintosi itsesi näköiseksi!

Opinto-ohjaajan koulutuksen ydinteemoina ovat:

  • Ohjauksen toimintaympäristöt: Yhteiskunta- ja monikulttuurisuusosaaminen sekä valmiudet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen
  • Toimijuus elämänkulun, kehityksen ja elämänuran muotoutuessa, erilaisissa siirtymissä sekä osana muuttuvaa, moninaistuvaa ja monikulttuuristuvaa yhteiskuntaa
  • Ohjaus eettisenä toimintana: Arvoperustalle rakentuva eettinen osaaminen
  • Ohjaus ammattikäytäntönä: Vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen, ohjausmenetelmät, moniammatillinen yhteistyö ja verkostomenetelmät

Näihin yhdistyvät:

  • Kasvatustieteiden sekä psykologian ja sosiologian tietämys
  • Tieteellinen tutkimus ja tutkimuskäytännöt, ammattikäytännön tutkimuksellinen kehittäminen
  • Opettajan työ, pedagogiikka ja didaktiikka

Koulutus sisältää myös harjoittelujaksoja, joiden tarkoituksena on perehtyä aitoihin työelämän ohjaus- ja oppimisympäristöihin ja hankkia valmiuksia niiden vaatimiin työprosesseihin. Harjoittelut alkavat jo opintojen alkuvaiheessa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit

Opinto-ohjaaja, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.