Itsenäiset maisteriohjelmat

Ortodoksinen teologia, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Joensuu
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Ortodoksinen teologia, maisteriohjelma

Tavoite

Ortodoksisen teologian opiskelu perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen kirkon oppiin, elämään ja historiaan ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen teologian asiantuntijatehtävissä. Itä-Suomen yliopiston teologian osasto on Pohjoismaiden ainoa akateemista ortodoksista teologista koulutusta antava yksikkö.

Hakukelpoisia ortodoksisen teologian maisterihaussa ovat suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet henkilöt, joiden aiempiin opintoihin kuuluu vähintään 60 opintopistettä ortodoksisen teologian yliopisto-opintoja.

Teologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee teologiset oppiaineet ja ymmärtää niiden tieteellisiä erityispiirteitä. Teologian maisteri on perehtynyt syvällisesti yhteen teologiseen tieteenalaan. Hän osaa laatia pro gradu -tutkielman pääaineensa alalta ja kykenee laajentamaan osaamistaan teologisiin jatko-opintoihin. Teologian maisteri osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan teologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä osallistua ortodoksia kirkkoja koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Koulutuksen sisältö

Teologian maisterin tutkinto koostuu syventävistä opinnoista yhdessä pääaineeksi valitussa oppiaineessa, soveltavista opinnoista sekä vapaavalintaisista muista opinnoista. Jos opiskelija ei hakuvaiheessa ole suorittanut teologian maisterilta vaadittavia klassisten kielten opintoja, hänen tulee suorittaa ne osana maisterin tutkintoa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Joensuu
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu