)
Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Kuopio
Maisteriohjelmat

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma

Tavoite

Kansainvälisesti sertifioidun sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon (Health and Human Services Informatics) maisteriohjelman tavoitteena on antaa valmiudet toimia sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tiedonhallinnan asiantuntijana, jolla on sekä alan sisällön tuntemus että tietoteknistä osaamista. Tietohallinnon koulutusohjelmasta valmistunut maisteri hallitsee alan keskeisen säädöstön, toimintaperiaatteet ja keskeiset toimintatavat, osaa soveltaa erilaisia käytännöllisiä ja teoreettisia menetelmiä ja toimia asiantuntijana ja kehittäjänä monialaisissa ja –tieteellisissä toimintaympäristöissä.

Koulutuksen sisältö

Opetus painottuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tiedonhallintaan ja sen johtamiseen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa sekä julkisten, yksityisten että järjestöjen toiminnassa; tietotekniikan vaikutuksiin palvelujen tuotannossa sekä koulutukseen sisältyvien tietojenkäsittelytieteen perusopintojen kautta tietojenkäsittelyn perusteisiin; tietohallinnon teoreettiseen perustaan sekä tutkimusmenetelmäosaamiseen, erityisesti näyttöön perustuvan sosiaali- ja terveydenhuollon meta-analyyttisiin menetelmiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan arviointiin, kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvään tutkimukseen. Monitieteinen lähestymistapa koulutuksen sisällöissä toteutuu erityisesti vuorovaikutteisissa, läsnäoloa vaativissa seminaareissa sekä yliopiston useiden laitosten yhteistyönä. Maisteriohjelman (120 op) lisäksi vaaditaan täydentävinä opintoina suoritetut tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, joilla varmistetaan tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn perusosaaminen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Arvioinnit
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.