Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Itsenäiset maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Terveystaloustiede, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Kuopio
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Terveystaloustiede, maisteriohjelma

Tavoite

Terveystaloustieteilijällä on hyvät valmiudet analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon ilmiöitä ja kysymyksiä soveltamalla terveystaloustieteen teorioita ja asiaankuuluvia tutkimusmenetelmiä.

Terveystaloustieteilijä osaa tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon organisointia, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja ymmärtää sen toimintamekanismit (toiminta, toimijat, rahoitus, ohjausjärjestelmät). Hän myös ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet ja miten sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat poikkeavat tavallisista kilpailullisista markkinoista ja miten tämä vaikuttaa alan toimintaan.

Terveystaloustieteestä valmistuneella on hyvät valmiudet arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta ja tuottaa näitä koskevia analyyseja.

Opintojen aikana kehittyvät myös yleiset työelämätaidot. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa projekteja, toimia verkostomaisessa ympäristössä asiantuntijana ja omaa hyvät viestintävalmiudet.

Koulutuksen sisältö

Terveystaloustieteen (Health economics) opetuksessa painottuvat sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän taloudellinen organisointi, sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuus sekä terveyden, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön ja terveydenhuollon kustannusten jakauma.

Opiskelija soveltaa syventävissä opinnoissaan talousteoriaa terveyteen, hyvinvointiin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon, analysoi palvelujärjestelmän toimintaa ja käyttää taloudellisen arvioinnin menetelmiä palvelujen, hoitomenetelmien, terveysteknologian ja lääkkeiden tutkimuksessa. Opetus koostuukin taloustieteestä, terveystaloustieteen teoriasovelluksista ja empiirisistä tutkimuksista. Analyysitaidot karttuvat menetelmäopintojen avulla. Opintoihin kuuluu tilastollisia menetelmiä (ekonometria), taloudellisen arvioinnin toteuttaminen ja matematiikkaa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu