Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tietojenkäsittelytiede

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu, Kuopio
Kandi- ja maisteriohjelmat

Tietojenkäsittelytiede

Tavoite

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon tähtäävät tietojenkäsittelytieteen pääainekurssit tarjoavat hyvän perustietämyksen tietojenkäsittelytieteen eri osa-alueista. Osa-alueita kartoittamalla ja niistä saadulla kattavalla pohjatiedolla opiskelija löytää omat mielenkiinnon kohteensa tietojenkäsittelytieteen alalla, joita voi lähteä syventämään maisteriopinnoissaan ja sivuaineopinnoissaan.

Laitos ei vaadi tiukkarajaisen suuntautumisvaihtoehdon noudattamista. Opiskelijan avuksi on suunniteltu malleja eli MalliHOPSeja mahdollisista opintopoluista. Näitä ovat mm. Opetus- ja kehitysteknologia, Datatiede, Aineenopettaja, Väri- ja kuvateknologia, Laskennallinen älykkyys, Älykäs medialaskenta sekä Koneoppiminen (Machine Learning). Tiettyä MalliHOPSia noudattamalla opiskelija kulkee kohti omaa uratavoitettaan.

Osa tutkinto-opinnoista suoritetaan Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun ICT-koulutuspolulla. Nämä 60-80 opintopisteen laajuiset perusopinnot ovat kaikille ICT-koulutuspolun opiskelijoille yhteisiä. Koulutusyhteistyö sujuvoittaa opiskelua ja tarjoaa erilaisia toteutus- ja sivuainevaihtoehtoja.

Opintojen rakenne

Tietojenkäsittelytieteen kandidaattivaiheen opinnot koostuvat pääaineen perus- ja aineopinnoista sisältäen kandidaatintutkielman, kieli- ja viestintäopinnoista, sivuaineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Sivuaineeksi voit valita omaa uratoivettasi tukevia kokonaisuuksia mm. Itä-Suomen yliopiston sivuainetarjonnasta. Maisterivaiheen opinnot puolestaan koostuvat pääaineen syventävistä opinnoista sisältäen pro gradu -tutkielman, kieliopinnoista sekä sivuaineen tai vapaasti valittavista opinnoista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit
Tietojenkäsittelytiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.