Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka)

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Joensuu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka)

Tavoite

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK)

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto perehdyttää opiskelijan yhteiskuntatieteiden keskeisiin käsitteisiin ja analyysitapoihin. Tutkinto antaa taidot hankkia tietoa, jäsentää sitä ja käyttää olemassa olevaa tietoa erilaisissa tehtävissä. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon aikana valitaan pääaineeksi joko sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM)

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto tuottaa kyvyt itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä olemassa olevan tiedon kriittiseen analysoimiseen ja esittämiseen. Tutkinto antaa valmiudet toimia asiantuntijana yhteiskunnan toimintaa ja muutosta koskevissa kysymyksissä. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Maisteriopinnoissa erikoistutaan valitun pääaineen, yhteiskuntapolitiikan tai sosiologian alueeseen.

Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto rakentuu sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan tieteenalaopinnoista. Opetus sisältää yhteiskuntatieteiden perusvalmiudet: tärkeimmät teoriat ja tiedonhankinnan menetelmät. Näitä sovelletaan yhteiskunnallisesti keskeisiin kysymyksiin esimerkiksi työstä, koulutuksesta, hoivasta ja monikulttuurisuudesta sekä näiden välisistä suhteista. Opetuksessa painottuvat muun muassa globaalin koulutusyhteiskunnan ja muuttuvien työmarkkinoiden prosessit ja niiden hallitseminen sekä arkisen hyvinvoinnin kysymykset. Opiskelumuodot ovat monipuolisia: luentoja, seminaareja, lukupiirejä, esseitä, harjoituskursseja, kirjatenttejä, verkkokursseja.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa keskitytään valitun pääaineen, yhteiskuntapolitiikan tai sosiologian alaan. Opintojen aikana syvennetään sosiologian/yhteiskuntapolitiikan sisällöllistä, käsitteellistä, teoreettista ja metodologista tietoperustaa. Tavoitteena on hankkia hyvät edellytykset itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen. Opiskelumuodot ovat samoja kuin kandidaatin tutkinnossa, minkä lisäksi itsenäisen työskentelyn osuus kasvaa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvoinnit
Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: