Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ympäristöpolitiikka, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Joensuu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Ympäristöpolitiikka, maisteriohjelma

Tavoite

Ympäristöpolitiikan opinnoissa syvennytään yhteiskunnan ja ympäristön suhteen ulottuvuuksiin sekä ympäristöongelmien ja luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Koulutus tuottaa edellytykset tunnistaa ympäristömuutosten taustalla olevia yhteiskunnallisia rakenteita ja prosesseja sekä antaa valmiuden etsiä ratkaisuja eritasoisiin ympäristökysymyksiin.

Jotta voit hakea ympäristöpolitiikan maisterikoulutukseen, tulee sinulla olla suoritettuna joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, katso tarkemmin valintaperusteet.

 

Koulutuksen sisältö

Ympäristöpolitiikan opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisesti yhteiskunnan ja ympäristön suhteen ulottuvuuksiin sekä ympäristöongelmien ja luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Opiskelija oppii hahmottamaan ympäristökysymysten hallintaa monitasoisesti paikallisesta, kansallisesta sekä globaalista näkökulmasta käsin. Ympäristöpolitiikan syventävät opinnot koostuvat menetelmä-, tutkimustaito- ja työelämäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta sekä valinnaisista opinnoista. Opinnoissa tarkastellaan ympäristökonfliktien piirteitä sekä opitaan käyttämään ja arvioimaan osallistumisen metodeja, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointia sekä kestävän kehityksen toimintamalleja. Konkreettisina teemoina korostuvat vihreän talouden ja kiertotalouden ratkaisut, kestävä luonnonvara- ja energiatalous sekä ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset seuraukset.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit

Ympäristöpolitiikka, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.