Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ympäristöpolitiikka, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu
Itsenäiset maisteriohjelmat

Ympäristöpolitiikka, maisteriohjelma

Tavoite

Ympäristöpolitiikan opinnoissa syvennytään yhteiskunnan ja ympäristön suhteen ulottuvuuksiin sekä ympäristöongelmien ja luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Koulutus tuottaa edellytykset tunnistaa ympäristömuutosten taustalla olevia yhteiskunnallisia rakenteita ja prosesseja sekä antaa valmiuden etsiä ratkaisuja eritasoisiin ympäristökysymyksiin.

Jotta voit hakea ympäristöpolitiikan maisterikoulutukseen, tulee sinulla olla suoritettuna joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, katso tarkemmin valintaperusteet.

 

Koulutuksen sisältö

Ympäristöpolitiikan opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisesti yhteiskunnan ja ympäristön suhteen ulottuvuuksiin sekä ympäristöongelmien ja luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Opiskelija oppii hahmottamaan ympäristökysymysten hallintaa monitasoisesti paikallisesta, kansallisesta sekä globaalista näkökulmasta käsin. Ympäristöpolitiikan syventävät opinnot koostuvat menetelmä-, tutkimustaito- ja työelämäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta sekä valinnaisista opinnoista. Opinnoissa tarkastellaan ympäristökonfliktien piirteitä sekä opitaan käyttämään ja arvioimaan osallistumisen metodeja, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointia sekä kestävän kehityksen toimintamalleja. Konkreettisina teemoina korostuvat vihreän talouden ja kiertotalouden ratkaisut, kestävä luonnonvara- ja energiatalous sekä ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset seuraukset.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit
Ympäristöpolitiikka, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.