Sivuston käyttötapa: Mobiili

Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tarvaala
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | päivätoteutus

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tuoda uusia biotalouden asiantuntijoita työmarkkinoille. Tutkinnon suoritettuasi osaat käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Osaat kehittää biotalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tunnet maaseudun toimintaympäristönä ja olet perehtynyt maa- ja metsätaloustuotantoon, liiketoimintaosaamiseen, yrittäjyyteen ja ympäristöosaamiseen.

Maa- ja metsätaloustuotanto
• Tunnet maatilakokonaisuuden
• Osaat viljellä peltoja kannattavasti ja kestävästi
• Osaat hoitaa ja kehittää karjaa ottaen huomioon sen terveyden ja hyvinvoinnin
• Osaat käyttää maatalouden koneita ja laitteita tehokkaasti ja turvallisesti
• Osaat hoitaa ja käyttää metsää taloudellisesti ja ekologisesti


Maaseutu toimintaympäristönä
• Tunnet maaseudun toimijaverkostot
• Tunnet talouden toiminnan ja kansainvälisen ja kansallisen maaseutupolitiikan vaikutukset maaseudun ja maatalouden kehittymiseen ja toimintaedellytyksiin

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
• Tunnet yritystoiminnan periaatteet, liiketoiminnan osa-alueet ja markkinoiden kehitystrendit
• Osaat johtaa ja kehittää biotalousyritystä kestävällä ja suunnitelmallisella tavalla
• Osaat soveltaa tutkimustietoa ja tuotekehitystä yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä

Ympäristöosaaminen
• Tunnet oman toimintasi ympäristövaikutukset ja osaat toimia resurssitehokkaasti
• Osaat kehittää yritystä ympäristövastuullisesti

Biotalouden asiantuntijuus
• Hallitset biotalouden tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja soveltamisosaamisen omalla asiantuntijuusalallasi

Koulutuksen sisältö

Opiskelet monipuolisesti biotalouden ydintoimintoja kuten kasvinviljelyä, kotieläintaloutta ja metsätaloutta.  Opit miten uusiutuvista luonnonvaroista saadaan tuotettua ruokaa, energiaa, tuotteita ja palveluja tehokkaasti, kannattavasti ja ekologisesti kestävästi. Perehdyt biotalousalan perusteisiin ja kehittämiseen tähdäten joko maatilayrittäjyyteen, energiayrittäjyyteen tai biotalouden uusiin tuotteisiin ja palveluihin pohjautuvaan yrittäjyyteen. Lisäksi perehdyt biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä yrityksen johtamiseen.

Hankit lisäksi vankat tiedot kansainvälisyydestä, ympäristönhoidosta ja tuotantoteknologiasta. Sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Agrologi (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Yksiköitä ovat ammatillinen opettajakorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoimintayksikkö sekä teknologiayksikkö. Toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää ja Saarijärven Tarvaalassa. JAMK tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, ammatillista opettajakoulutusta, avoimia ammattikorkeakouluopintoja ja täydennyskoulutusta. JAMKilla on kiinteät suhteet alueen yrityksiin...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä


Arvioinnit

Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.