Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Insinööri (AMK) | Information and Communication Technology | full-time studies

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | Information and Communication Technology | full-time studies

Opiskele ICT-alan AMK-insinööriksi englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa

Tieto- ja viestintätekniikkaosaamista tarvitaan nykyään kaikkialla. Monet laitteet, kuten kodinkoneet ja erilaiset viihdepalvelut, hyödyntävät internetiä. Perinteisiä, fyysisiä palvelupisteitä pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja julkisissa virastoissa on korvattu internet-pohjaisilla sähköisillä palveluilla. Sähköiset palvelut tuotetaan pilvipalveluna konesaleissa, jossa suuret datamäärät analysoidaan. Teko- ja keinoäly suosittelee, mitä palveluita, kappaleita tai tuotteita tulisi seuraavaksi hankkia. Miten nämä digitaaliset palvelut tuotetaan tietoturvallisesti ja käyttäjien luottamus palvelujen käyttöön varmistetaan? Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee uusia osaajia, jotka pystyvät soveltamaan uusia tekniikoita eri innovaatioihin. Hyviä esimerkkejä ovat kyberturvallisuus, peliala, sosiaalinen media, pilvipalvelut, lisätty todellisuus, data-analytiikka, tekoäly ja alalla kohuttu ”kaiken internet”. 

Valmistu ICT-insinööriksi kansainvälisiin tehtäviin

Tieto- ja viestintätekniikan englanninkielisestä Information and Communication Technology -insinöörikoulutuksesta saat hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä kansainvälisessä ympäristössä. Koulutuksessa opit digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamisen taidot. Valmistuttuasi osaat suunnitella, rakentaa, testata ja turvata tietoteknisiä ratkaisuja työelämän tarpeisiin eettiset näkökulmat huomioiden.

Projekti- ja tiimityötaitoja

Opiskelusi sisältää runsaasti projektimuotoista tiimityöskentelyä, samaan tapaan kuin monilla alan työpaikoilla. Käytännönläheisestä koulutuksesta valmistuttuasi osaat työskennellä ICT-alan tehtävissä myös kansainvälisissä organisaatioissa.

ICT-insinöörin työssä tarvitset sekä suullisen että kirjallisen viestinnän osaamista. Kommunikointitaidot ovat tärkeitä erilaisissa asiakasprojekteissa. Opiskelet englanniksi, koska ICT-alan yleinen käyttökieli on englanti. Suullinen kielitaitosi paranee vapaavalintaisessa opiskelijavaihdossa, projekteissa ja erilaisissa harjoitustehtävissä.

Ohjelmisto- ja tietotekniikan osaamista

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneena sinulla on sekä ohjelmisto- että tietotekniikan osaamista. 

Opit suunnittelemaan ohjelmistojen vaatimusmäärittelyt sekä toteuttamaan ohjelmiston vaatimusmäärittelyiden mukaisesti. Valmistuttuasi tunnet ohjelmoinnin logiikan ja yleisimmät algoritmit. Ymmärrät ohjelmistoalan tuotantomenetelmät rakentamisesta testaamiseen sekä hallitset suunnittelu-, versiohallinta- ja dokumentointityökalut.    Koulutuksen käytyäsi tunnet myös tietokoneen toiminnan, sen eri komponentit ja yleisimmät käyttöjärjestelmät. Osaat suunnitella ja konfiguroida tietokoneita yhdistäviä tietoliikenneverkkoja sekä asentaa ja ylläpitää palvelimia. Tunnet myös kyberturvallisuuden perusteet. Osaat asentaa, suunnitella ja ylläpitää ohjelmistojen vaatimia tietokantoja. Osaat käyttää ja suunnitella pilvipalveluja yritystoiminnan tarpeisiin sekä arvioida kriittisesti eri pilvipalvelutoimittajien tarjoamia palveluja.

Tutustu opintoihin ja hae

ICT-tutkinnon pääsykokeessa on kaksi osiota: verkkototeutuksena suoritettava Tietokannat-opintojakso sekä haastattelu. Tietokannat-opintojaksolla pääset tutustumaan tieto- ja viestintätekniikan opiskeluun sekä opintojen sisältöihin. Haastatteluun kutsutaan parhaiten verkko-opintojaksolla menestyneet.

Tieto- ja viestintätekniikan englanninkielisessä AMK-tutkinto-ohjelmassaopit digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamisen taidot. Opiskelet ensin perusteita, joiden jälkeen pääset suuntaamaan opintojasi valinnaisilla kokonaisuuksilla eli moduuleilla. Opintojen laajuus on ilmoitettu opintopisteinä (op). 1 opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä.

Yhteiset perusopinnot 36 opintopistettä

Ammatillisissa perusopinnoissa perehdyt ammattikorkeakouluopiskeluun sekä koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöön. Tutustut myös projektitoimintaan, yrittäjyyteen ja liiketalouteen, opit vieraiden kielten perustaitoja sekä kehität yleisiä viestintä- ja kommunikaatiotaitojasi.  

Luonnontieteen opinnot 30 op 

Ammatillisissa perusopinnoissa saat tarvittavat matemaattisluonnontieteelliset valmiudet opiskella tutkintoosi liittyviä ammattiopintoja.   

Tutkinnon yhteiset ammattiopinnot 59 op  

Tutkinnon ammattiopinnot koostuvat kaikille yhteisistä ohjelmisto- ja tietotekniikan opinnoista. Yhteisissä opinnoissa perehdyt ammatissasi vaadittaviin perustaitoihin digitalisoinnista, ohjelmoinnista, tietokannoista, Internet-teknologioista, web-tekniikoista, kyberturvallisuudesta ja käyttöjärjestelmistä. Opit soveltamaan opittuja taitoja käytännön projekteissa. 

Valintaiset moduliopinnot 30 + 30 op 

Valinnaisilla moduuliopinnoilla voit syventää osaamistasi ohjelmistotuotantoon (software engineering) ja kyberturvallisuuteen (cyber security).     Voit täydentää osaamistasi myös tieto- ja viestintätekniikan muilla englanninkielisillä moduuliopinnoilla tai muiden tutkinto-ohjelmien moduuleilla, kuten esimerkiksi yrittäjyyteen tai markkinointiin liittyvillä.  

Näillä opinnoilla kehityt osaajaksi valitsemallasi alueella ja osoitat kyvykkyytesi toimia insinöörin työtehtävissä valmistuttuasi.  

Harjoittelu 30 - 60 op  

Harjoittelun laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Harjoittelun avulla kehität ammatillisia taitojasi ja perehdyt ohjatusti keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Työharjoittelun avulla pääset perehtymään alan yrityksen toimintaan ja työtehtäviin jo opiskeluaikana. 

Opinnäytetyö 15 op 

Opinnäytetyöllä kehittät ja osoittat valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi alaan liittyvissä käytännön työtehtävissä.  

Vapaasti valittavat opinnot 10 op  

Valitse itseäsi kiinnostavia opintojaksoja, joilla tuet asiantuntijuutesi kehittymistä haluamaasi suuntaan. 

 

Opiskelussa hyödynnetään Suomen monipuolisimpia laboratorioympäristöjä ja oppimisen tapoja

Koulutuksessa opit tekemällä. Käytössäsi on Suomen moderneimmat ja monipuolisimmat laboratorioympäristöt, kuten RGCE ja WimmaLab. RGCE on keskeinen osa JAMKin kyberturvallisuuden koulutus, tutkimus- ja kehittämiskeskustamme, JYVSECTECiä. WimmaLab on oiva esimerkki siitä, mitä opiskelu tutkinto-ohjelmassa voi parhaimmillaan olla: ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat muodostavat tiimejä ja virtuaalisia yrityksiä, joiden tehtävänä on ratkaista yrityksen jokin ongelma. 

Opintoihisi kuuluu luentoja, projektiluontoisia oppimistehtäviä, ryhmätyöskentelyä sekä verkko-opintoja. Osa opintojaksoista sisältää harjoituksia, jotka vaativat läsnäoloasi laboratorioympäristöissä. Myöhemmässä vaiheessa pääset tekemään haastavia projektitöitä toimeksiantajille, joilla syvennät ammatillista osaamistasi sekä luot suhteita työelämään.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita heillä on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Haluatko...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Arvioinnit
Insinööri (AMK) | Information and Communication Technology | full-time studies ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: