Ylemmät AMK-tutkinnot

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen | Restonomi | YAMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
2–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen | Restonomi | YAMK

Tavoite

Opiskele ylempi korkeakoulututkinto kokonaan verkossa! Restonomi YAMK-tutkinnossa (Master of Hospitality Management) vahvistat osaamistasi palvelualan asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä, painottaen johtajuutta sekä strategista ajattelua. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut YAMK-restonomi osaa kehittää ja johtaa tulevaisuuden palveluita vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälisessä ja digitaalisessa toimintaympäristössä. YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä, ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja johtaa organisaatioita jatkuvassa muutoksessa. Valinnaisten opintojen avulla voit vahvistaa myös esim. myynti-, markkinointi-, ja talousosaamistasi. Tutkinto suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. 

Opintojen aikana verkostoidut monialaisesti palvelualan asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän kanssa. YAMK-tutkinto avaa uusia uramahdollisuuksia ja sillä saat kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti restonomeille tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon omaaville, jotka ovat toimineet vähintään kaksi vuotta alan tehtävissä valmistumisensa jälkeen ja jotka haluavat nyt siirtyä seuraavaan vaiheeseen urallaan. Oppimishaluisille ammattilaisille, joilla on tavoitteena oppia kehittämään ja johtamaan tulevaisuuden palveluita vastuullisesti.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää palveluliiketoiminnan johtamis- ja kehittämisosaamista kansainvälisessä ja digitaalisessa työelämässä.

Opinnoissa käsitellään mm. uudistuvaa johtajuutta, vastuullista johtamista, palveluiden johtamista, toimintaympäristön muutosten ennakointia ja palveluverkoston kehittämistä.
Työelämässä tai muuten hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä lyhentää opintoaikaasi ja keventää osin opiskeluasi.

Sisältö

Yhteinen Master –osaaminen

Johtaminen 10 op
Johtaminen-moduulissa opiskelet strategista johtamista sekä ihmisten ja talouden johtamista.

 • Kehittyvä strategia
 • Uudistuva johtajuus

Talouden ohjaus

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla omaa tai organisaatiosi toimintaa.

 • Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
 • Tutkiva kehittäminen
 • Laadullinen tutkimus
 • Määrällinen tutkimus

Asiantuntijan ydinosaaminen

Palveluliiketoiminnan johtaminen 20 op

 • Vastuullinen palvelujen johtaminen
 • Toimintaympäristön analyysi
 • Palveluverkoston kehittäminen
 • Responsible Management
 • Myynti ja myynnin johtaminen
 • Palvelumuotoilun johtaminen

Opinnäytetyö 30 op
Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydinosaamista. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä.


Täydentävä osaaminen
Voit valita opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta, JAMKin YAMK-tutkinto-ohjelmien, Yritystehtaan, EduFuturan, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta, esim. CampusOnline. Opiskelijalla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle erillisestä maksusta esimerkiksi Kaliforniaan San José State Universityyn.

 • Johtaminen digiajassa
 • Brand Management
 • JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
 • Strategic Human Resource Management

 

Opiskele YAMK-tutkinto joustavasti verkossa

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, pääsääntöisesti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja vaikkapa webinaariin osallistumista. Verkko-opiskelun lisäksi järjestetään noin puolivuosittain mahdollisuus ryhmätapaamiseen ja samalla opitaan alan huippuasiantuntijoilta. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat myös omatoimisesti sopia tapaamisia, niin halutessaan sekä oman valinnan mukaan osallistua myös erillisestä maksusta opintomatkoille, esim. San Jose, Silicon Valley. Opinnot ovat kytkettävissä täysin oman työn ja oman organisaation kehittämiseen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Jyväskylä
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Restonomi (ylempi AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu