Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Ylemmät AMK-tutkinnot
Ei arviointeja

Organisaation ja talouden johtaminen | Tradenomi | YAMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
2–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Organisaation ja talouden johtaminen | Tradenomi | YAMK

Tavoite

Opiskele Master-tason ylempi korkeakoulututkinto kokonaan verkossa. YAMK-ohjelmamme keskittyy organisaation ja talouden johtamiseen yrityksissä. Opintojen avulla voit kehittää osaamistasi esimiehenä ja talouden ammattilaisena muuttuvassa ja monimuotoisessa yritysmaailmassa.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti tradenomeille, jotka ovat toimineet vähintään 2 vuotta liiketalouden tehtävissä valmistumisensa jälkeen ja jotka haluavat nyt siirtyä seuraavaan vaiheeseen urallaan. Oppimishaluisille ammattilaisille, joilla on kiinnostus organisaatioiden toimintojen kehittämiseen sekä halu uudistaa organisaation ja talouden johtamisen käytäntöjä.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää johtamisosaamista digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä yritysmaailmassa. Opinnoissa käsitellään mm. uudistuvaa johtajuutta, vastuullista johtamista, henkilöstöjohtamista sekä valmentavaa johtajuutta.
Talousjohtamisen opinnoissa opiskellaan ajankohtaisia teemoja mm. talouden ohjauksesta, yrityksen informaatiojärjestelmistä ja verosuunnittelusta sekä talousanalyyseistä ja –viestinnästä. Työelämässä tai muuten hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä lyhentää opintoaikaasi ja keventää osin opiskeluasi.

Sisältö

Yhteinen Master –osaaminen

Johtaminen 10 op

Johtaminen-moduulissa opiskelet strategista johtamista sekä ihmisten ja talouden johtamista.

 • Formulating Strategy
 • Uudistuva johtajuus
 • Talouden ohjaus


Tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla omaa tai organisaatiosi toimintaa.

 • Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
 • Tutkiva kehittäminen
 • Laadullinen tutkimus
 • Määrällinen tutkimus

Asiantuntijan ydinosaaminen

Johtaminen ja johtajuus digiajassa 20 op

 • Johtajuus ja organisaatiokäyttäytyminen
 • Valmentava johtajuus
 • Johtaminen digiajassa
 • Responsible Management
 • Strategic Human Resourse Management
 • Uudistumiskykyinen organisaatio

tai

Talouden johtaminen digiajassa 20 op

 • Talousjohtamisen etiikka
 • Strateginen talousjohtaminen
 • Yrityksen verosuunnittelu
 • Johdon tietojärjestelmät


Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydinosaamista. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä.

Täydentävä osaaminen

Voit valita opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta, JAMKin YAMK-tutkinto-ohjelmien, Yritystehtaan, EduFuturan, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta, esim. CampusOnline. Opiskelijalla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle erillisestä maksusta esimerkiksi Kaliforniaan San José State Universityyn.

Täydentävä johtamisosaaminen 15 op

 • JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
 • Brand Management
 • Palvelumuotoilun johtaminen
 • Myynti ja myynnin johtaminen

Opiskele YAMK-tutkinto joustavasti verkossa

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, pääsääntöisesti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja vaikkapa webinaariin osallistumista. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat myös omatoimisesti sopia tapaamisia, niin halutessaan sekä oman valinnan mukaan osallistua myös erillisestä maksusta opintomatkoille. Opinnot ovat kytkettävissä täysin oman työn ja oman organisaation kehittämiseen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Jyväskylä
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (ylempi AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Jamk tarjoaa...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu