Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso korkeakoulujen 1. yhteishaussa olevat yliopisto- ja AMK-tutkinnot! Hakuaika 5.–19.1.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK | projektijohtaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Jyväskylä
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK | projektijohtaminen

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut omaa laaja-alaisen tietämyksen projektitoiminnasta ja osaa hyödyntää projektijohtamisen menetelmiä ja työvälineitä. Hankkimiaan osaamisia henkilö osaa soveltaa monialaisissa projekteissa eri rooleissa ja vaiheissa muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opintojen aikana hankittu kehittämis-, johtamis- ja vuorovaikutusosaaminen luovat valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus luo hyvän pohjan projektijohtamisen sertifiointeihin.

 Tutkinnon suorittaneella on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja työelämän kehittämiseen. Hän toimii eettisesti kestävää kehitystä tukien.  

Projektijohtamisen opinnot koostuvat kaikille YAMK-tutkinto-ohjelmille yhteisestä Master-osaamisesta (25 op), asiantuntijan ydinosaamisesta (45 op) ja täydentävästä osaamisesta (20 op).

YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 20 op

Johtaminen 10 op

  • Uudistuva johtajuus 5 op
  • Kehittyvä strategia 5 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10 op

  • Tutkiva kehittäminen 5 op
  • Laadullinen tutkimus 5 op TAI
  • Määrällinen tutkimus 5 op

ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50 op

Projektijohtamisen asiantuntijuus 20 op

  • Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5 op
  • Projektin johtaminen ja ketterä kehittäminen 5 op
  • Palvelumuotoilu  kehittämistoiminnassa 5 op
  • Talouden ohjaus 5 op

Opinnäytetyö 30 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 20 op

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita heillä on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Haluatko...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Arvioinnit
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK | projektijohtaminen ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Ura vankilassa – jopa elinkautinen?

Valmenna, vaikuta, turvaa – ole mukana katkaisemassa rikoksen ketjua. Tutustu rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen ja hae 1.1.–31.1.2022.