Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso korkeakoulujen 1. yhteishaussa olevat yliopisto- ja AMK-tutkinnot! Hakuaika 5.–19.1.

Erityispedagogiikan maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Erityispedagogiikan maisteriohjelma

Tavoite

Erityispedagogiikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa erityisopettajia ja erityiskasvatuksen asiantuntijoita, jotka toimivat kasvatus- ja opetustilanteissa tarkoituksenmukaisesti, perustellusti, eri näkökulmat huomioiden sekä toimivat yksilöllisyyttä ja ihmisyyttä kunnioittaen. Koulutus antaa valmiuksia myös tutkijanuralle haluavalle opiskelijalle. Koulutuksessa tuetaan opiskelijoiden kasvua ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseen sekä laajentamaan näkemystä kasvatuksesta osana yhteiskunnallista vaikuttamista.

Erityispedagogiikan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija

  • osaa systemaattisesti arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta
  • osaa kehittää omaa ammattitaitoaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
  • osaa toimia erityisopetuksen asiantuntijana erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisen ja koulunkäynnin tukea osana moniammatillista työyhteisöä
  • hallitsee tieteellisen tiedon tuottamisen perustiedot ja taidot

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että opintojen edetessä asiantuntijuus erityisopettajana ja alan asiantuntijana laajenee ja syvenee. Opiskelutavat vaihtelevat ja sisältävät sekä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta (luennot, seminaarit, pienryhmätyöskentely), että itsenäistä opiskelua. Tutkinnon valmistuminen tavoiteajassa edellyttää päätoimista opiskelua ja läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

Kasvatustieteen maisteri

Erityispedagogiikan maisteriohjelmassa opiskelija syventää erityispedagogista osaamistaan ja saa valmiudet teoreettisen ja tutkimustiedon soveltamiseen erityispedagogisessa toiminnassa sekä itsenäiseen tieteelliseen tiedontuottamiseen. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutapa, arviointi ja osaamistavoitteet.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Erityispedagogiikan maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.