Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso korkeakoulujen 1. yhteishaussa olevat yliopisto- ja AMK-tutkinnot! Hakuaika 5.–19.1.

Kielten maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Kielten maisteriohjelma

Tavoite

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelman opetus perustuu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen vahvaan kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen. Ohjelmassa tarkastellaan keskeisiä nykypäivän yhteiskunnan kysymyksiä erityisesti kielten näkökulmasta. Opinnoissa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi monikielisyys, identiteetti, kielen oppiminen ja opettaminen, kielikoulutus, diskurssit ja valta sekä kielenkäyttö eri tilanteissa ja medioissa. Voit valita itse, mihin maisteriohjelman teemoista keskityt opinnoissasi.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelmassa voit hakea opiskelemaan joko englannin kielen, romaanisen filologian (ranskan), ruotsin kielen, saksan kielen ja kulttuurin, suomen kielen, venäjän kielen ja kulttuurin tai soveltavan kielitieteen opintosuuntaan Opintosuunta valitaan hakuvaiheessa (ks. valintaperusteet).

Maisteriohjelmassa erikoistut joko kielen oppimiseen ja opettamiseen tai diskurssintutkimukseen. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa kieliasiantuntijan tehtävissä esimerkiksi viestinnän, kansainvälistymisen, kielikoulutuksen ja kielisuunnittelun aloilla.  Tutkinnossa on runsaasti tilaa myös vapaavalintaisille opinnoille, joilla voit suunnata urapolkuasi oman kiinnostuksesi ja uratoiveidesi mukaan.Koulutuksen sisältö Jos valitset opintosuunnaksesi jonkin kielen, opintosi sisältävät tämän kielen syventävät opinnot, joiden oheen valitset itseäsi kiinnostavan valikoiman alla olevia teemoja käsitteleviä soveltavan kielitieteen opintoja.

Sisältö

Jos hakeudut soveltavan kielitieteen opintosuuntaan, opintojaksoilla käsitellään yksittäisten kielten sijaan laajemmin kieltä muuttuvassa yhteiskunnassa hyödyntäen soveltavan kielitieteen eri lähestymistapoja kuten sosiolingvistiikkaa, kielen oppimista ja opettamista, diskurssintutkimusta ja etnografiaa. Temaattisina sisältöinä käydään läpi muun muassa monikielisyyttä, identiteettejä, talouden ja politiikan diskursseja, tekstien rakenteita ja kielenkäyttöä, diskursseja ja genrejä eri medioissa, ja puhutun ja kirjoitetun vuorovaikutuksen prosesseja. 

Maisteriohjelmassa voit valita opintosuunnan lisäksi, keskitytkö opinnoissasi diskurssintutkimukseen vai kielen oppimiseen ja opettamiseen.

Jos valitset diskurssintutkimukseen painottuvia kursseja, opit kursseilla vaikkapa millä keinoin puhuja pyrkii vaikuttamaan yleisöönsä tai minkälaisia kielellisiä keinoja käytetään esimerkiksi mainonnassa tai politiikan kielessä. Jos taas valitset kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kursseja, opit esimerkiksi ottamaan huomioon eri-ikäisten kielenoppijoiden tarpeet kielen oppimisessa tai miten monikielinen identiteetti kehittyy.

Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kursseissa, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Käytössä on runsaasti erilaisia opiskelumuotoja: pienryhmät, lukupiirit, luennot, itseopiskelun eri muodot, seminaarit, työssä oppiminen jne. Kielten kursseilla ryhmäkoot ovat yleensä melko pieniä, jolloin oppiminen on keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Tällöin myös opiskelukavereihin ja opettajiin tutustuminen on helppoa. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Kielten maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.