Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luonnonvarat ja ympäristö

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Luonnonvarat ja ympäristö

Tavoite

Luonnonvarat ja ympäristö -alalla opintojesi kohteina ovat maa- ja vesiekosysteemien rakenne ja toiminta, ekosysteemien tarjoamat resurssit ja palvelut sekä ihmistoiminnan ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen. Kandidaattiopinnoissasi opit aihealueen käsitteet, teoriat ja ympäristöoikeuden perusteet sekä kouluttaudut hyödyntämään ympäristöalan tietovarantoja. Koulutuksessa annetaan myös perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista ja reunaehdoista. Tavoitteena on, että saat pohjan omalle asiantuntijuudellesi, jotta maisterivaiheessa pystyt ymmärtämään erikoistumisalasi ilmiöitä, ja jotta sinulla on valmiudet hankittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen. Maisterivaiheessa voit erikoistua akvaattisiin tieteisiin tai ympäristötieteeseen.

Akvaattisissa tieteissä tarkastelet vesistöjen ja valuma-alueiden muodostamia kokonaisuuksia monitieteisesti ja kokonaisvaltaisesti ja opit ymmärtämään eri tekijöiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin. Samalla perehdyt ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten jätevesien aiheuttamiin vaikutuksiin, ja opit myös vesistöjen tarjoamien luonnonvarojen hyödyntämisen periaatteet. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle hyvä akvaattisten tieteiden tuntemus, joka mahdollistaa alan kehityksen seuraamisen ja antaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun. Erikoistumispolkuja akvaattisissa tieteissä ovat mm. limnologia, kalabiologia ja kalatalous sekä akvaattinen parasitologia. 

Ympäristötieteessä opetuksen painopiste on ympäristötieteen luonnontieteellisissä perusteissa ja osin sen teknologisissa sovellutuksissa. Opinnoissasi perehdyt siihen, miten mitataan ihmisen vaikutusta ympäristöön ja miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää ja ympäristön tilaa parantaa noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle kokonaisnäkemys ihmistoiminnan vaikutuksista ympäristöömme sekä ympäristöä kuormittavien aineiden vaikutuksista biologisten systeemien toimintaan. Lisäksi perehdyt mm. ympäristöanalytiikan, ekotoksikologian, ympäristömikrobiologian sekä paikkatietoaineistojen ja geoinformatiikan menetelmien käyttöön ympäristöntutkimuksessa.

Oman opintosuuntasi kurssien lisäksi voit suunnata opintojasi myös mm. kemiaan, solu- ja molekyylibiologiaan, yhteiskuntatieteisiin tai luonnonsuojelubiologiaan. 

Koulutuksen sisältö

Opintosi alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa tarkastellaan ympäristömme ja biologian ilmiöitä soluista ekosysteemeihin ja ympäristöstä yhteiskuntaan sekä globaalista että suomalaisesta näkökulmasta. Opinnot koostuvat luentokursseista, itsenäisestä ja ryhmätyöskentelystä sekä seminaareista. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia sekä laboratoriossa että maastossa. Perusopintojen jälkeiset aineopinnot muodostuvat luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristötieteen opintokokonaisuuksista. Aineopintovaiheessa opetellaan myös soveltamaan aihealueen tietoja ja taitoja käytännössä. Laitoksella toimii monipuolisesti aktiivisia tutkimusryhmiä ja uusin tutkimustieto on aina mukana opetuksessa. Opintoihisi voi sisältyä työskentelyä joko laitoksen tutkimusryhmissä tai työharjoittelua esimerkiksi alan tutkimuslaitoksissa. 

Tutkintoon sisältyy opintoja myös oman tiedekunnan muilta laitoksilta, kuten joitakin kemian ja tilastotieteen kursseja, ja voit lisäksi opiskella muiden tiedekuntien kaikille tarjolla olevia valinnaisia opintokokonaisuuksia.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit

Luonnonvarat ja ympäristö ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.