Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Sosiaalityö (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Kokkola
Kandi- ja maisteriohjelmat

Sosiaalityö (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Tavoite

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon pääaineena sosiaalityö suoritettuasi sinulla on syventävät tiedot sosiaalityön tieteenalan teorioista ja tutkimuksesta sekä syventynyt ymmärrys sosiaalityön tehtävistä yhteiskunnassa. Tunnet sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet, tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet. Sinulla on valmiudet toimia vaativissa ammatillisissa käytännöissä sekä itsenäisessä tutkimustyössä. Tutkintoon sisältyvä tietopohja perustuu lisäksi laajaan yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tutkimukseen.  Sinulla on valmiudet uuden tutkimustiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja soveltamiseen sosiaalityön eri konteksteissa. Hallitset eettisen arvioinnin tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Sinulla on valmiudet kehittää sosiaalityön työmenetelmiä ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Ymmärrät erilaisten ihmiskäsitysten merkityksen auttamistyössä. Osaat toimia organisaatioiden sekä projektien ja kehittämishankkeiden johtajana. Hahmotat sosiaalityön roolin eettisenä toimijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Sosiaalityö pääaineena suoritettu maisteritutkinto antaa pätevyyden toimia sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoittamissa sosiaalityöntekijän tehtävissä. Tutkinnon suorittanut henkilö on kelpoinen johtamistehtäviin, joihin edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista.

Koulutuksen sisältö

Kokkolan yliopistokeskus sosiaalityön aikuisopintoina työn ohessa opiskeltavat maisteriopinnot johtavat yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoon pääaineena sosiaalityö. Maisterin tutkinnon myöntää Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Toimintaperiaatteena on opiskelijalähtöisyys sekä tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Opetus on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille. Opetusmenetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.  Opintojen lähijaksot Kokkolassa toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetusviikonloppuja maisteriopintojen aikana on noin 10.

Sosiaalityön maisteriopintojen sisällössä painottuvat sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtävän ja vaativan auttamistyön syventäminen, johtamisopinnot sekä sosiaalityön teoreettinen ja tutkimuksellisen kehittäminen. Erityisesti panostamme pro gradu -tutkielman ohjaamiseen. Aikuisopintojen läpikulkevana ajatuksena on työelämälähtöisyys ja tukeva tutkimuksellisuus.  Opetuksen yhteistyöverkostoja rakennettaessa on pyritty tunnistamaan työelämän ja alueen erilaisia tarpeita, jotta opiskelijan olisi mahdollista laajentaa tai painottaa osaamistaan esimerkiksi sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kolmannen sektorien ja järjestöjen toimintaan tai sosiaalialan yrittäjyyteen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä


Arvioinnit
Sosiaalityö (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.