Sivuston käyttötapa: Mobiili

Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja

Tavoite

Haluatko perehtyä kielen käyttöön ja tekstien tuntemukseen – sekä opettaa näihin liittyviä taitoja myös muille?

Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus tarjoaa kelpoisuuden työskennellä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opettajana aina peruskouluista ja lukioista ammatillisiin oppilaitoksiin, opistoihin ja korkeakouluihin. Opinnot antavat valmiudet työskennellä myös muissa kieliin ja teksteihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä sekä koulutuksen hallinto- tai suunnittelutehtävissä. Osa opinnoista on yhteisiä kieliasiantuntijakoulutuksen kanssa.  

Jyväskylän yliopisto tunnetaan korkealaatuisesta opettajankoulutuksestaan. Jyväskylän yliopistossa tehtävä tutkimus on sekä kielissä, kirjallisuustieteissä että kasvatustieteissä sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettua.  Suomen kielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus perustuu vahvaan kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön opettajankoulutuslaitoksen ja Normaalikoulun kanssa.

Tultuasi valituksi suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajakoulutukseen pääset heti opiskelemaan kaikkia kelpoisuuteen vaadittavia opintoja: suomen kieltä, kirjallisuutta ja opettajan työhön valmistavia pedagogisia opintoja. Kielen, kirjallisuuden ja opettamisen asiantuntijuudet kietoutuvat yhteen koko opintojesi ajan, joten opettajaksi kasvamiselle jää aikaa. Voit myös erikoistua opettamaan suomea toisena kielenä niille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään.

Suoritettuasi opinnot Jyväskylän yliopistossa osaat tarkastella kriittisesti kieltä, kielenkäyttöä ja kirjallisuutta osana yhteisön toimintaa ja ymmärrät yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksen osana opettajan työtä. Osaat myös kehittää omaa opetustasi tutkimuspohjaisesti ja hankkia uusinta tietoa sen tueksi.

Koulutuksen sisältö

Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden opettajan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat vankat tiedot

  • kirjallisuudesta
  • kielen merkityksistä, rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä sekä vuorovaikutustilanteissa.

Opinnoissa tarkastellaan kieltä ja kirjallisuutta osana kulttuuria ja yhteiskuntaa soveltavasta näkökulmasta. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää; kursseilla tarkastellaan muun muassa

  • kielen rakenteita ja merkityksiä
  • monikielisyyttä
  • kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita
  • opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja.

Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan opettajan työssä tärkeisiin kirjallisuushistoriallisiin päälinjoihin ja klassikkokirjallisuuteen, minkä lisäksi Jyväskylästä valmistuvat opettajat erikoistuvat erityisesti nykykirjallisuuteen ja -kulttuuriin. Kirjallisuusanalyysin lisäksi opinnoissa harjaannutaan myös monenlaisten muiden tekstien kriittiseen analyysiin ja tulkintaan.

Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Sen pohjana ovat opettajantutkintoon kuuluvat suomen kielen, kirjallisuuden ja opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot, mutta kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa.

Kielten kursseilla ryhmäkoot ovat yleensä melko pieniä, jolloin oppiminen on keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Tällöin myös opiskelukavereihin tutustuminen on helppoa. Työtapoina on muun muassa luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, lukupiirejä, projekteja, oppimistehtäviä ja tenttejä. Opiskeluun kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä.

Opiskelijoita kannustetaan työssä oppimiseen opintoja tukevilla aloilla. Pedagogisiin opintoihin kuuluu opetusharjoittelujaksoja, joilla pääset kehittämään omaa opettajuuttasi oikeita oppilasryhmiä opettamalla, uutta opetusteknologiaa ja –välineistöä hyödyntäen. Opetusharjoittelun voi yhdistää tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Tutkielman aihekin voi löytyä opetusharjoittelusta.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: