Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Terveystieteiden kandiohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Terveystieteiden kandiohjelma

Tavoite

Tämä tutkintokoulutus on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettujen terveystieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen loppuun saattamiseen. Valituksi tuleminen edellyttää, että Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on suoritettu n. 150 op terveystieteiden kandidaattiohjelman opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opiskelijaksi valitut suorittavat Jyväskylän yliopistossa vain ne opinnot, joita ei ole mahdollista suorittaa avoimessa yliopistossa (n. 30 op).

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija tunnistaa ihmisten ja yhteisöjen terveyteen, toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen eri elämänvaiheissa vaikuttavia tekijöitä ja tietää minkälaisilla toimilla edellä mainittuihin tekijöihin voidaan vaikuttaa. Hän kykenee kriittisesti arvioimaan tiedon luotettavuutta. Kandidaatti pystyy seuraamaan ja arvioimaan terveyteen ja liikuntaan liittyvää tutkimustietoa sekä yhteiskunnallisia linjauksia ja päätöksiä. Hän kykenee toimimaan terveysalan palvelujärjestelmien tehtävissä ja hyödyntämään niissä terveystieteiden koulutuksessa saamiaan valmiuksia.

Sisältö

Terveystieteiden kandidaattiohjelman opinnoissa paneudutaan laaja-alaisesti ihmisen terveyteen, sairauteen ja toimintakykyyn eri-ikäisillä väestöryhmillä. Keskeisiä näkökulmia ovat liikunnan ja terveyden väliset yhteydet, ikääntyminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sekä kuntoutuksen merkitys. Lisäksi tärkeässä asemassa on terveystieteellisen tutkimuksen taitojen opettelu. Koulutus sisältää myös terveystieteisiin suunnatut viestintä- ja kieliopinnot.

Valinnaiset opintokokonaisuudet ja muut valinnaiset opinnot voi valita vapaasti, ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden kandidaatti

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Terveystieteiden kandiohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.