Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tietotekniikka

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Tietotekniikka

Tavoite

Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, terveysteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, televisioista ja netistä.

Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.

Tietotekniikan lisäksi tutkintoon voi sisällyttää monipuolisesti muiden aineiden opintoja. Tyypillisesti tietotekniikan oppiaineen opintojen lisäksi opiskellaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, viestintä- ja kieliopintoja sekä muiden aineiden opintokokonaisuuksia, esimerkiksi kasvatustiedettä tai taloustieteitä. 

Opiskelija tulee hallitsemaan vahvat perustaidot ohjelmistokehityksessä. Hän tunnistaa alan monipuoliset soveltamismahdollisuudet, ja omaa riittävät tekniset ja matemaattiset taidot alan ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija ymmärtää tietoteknisten järjestelmien teoreettisen rakenteen ja toiminnan. Hän osaa hyödyntää oppimaansa käytännössä, ja kykenee työskentelemään monialaisissa työyhteisöissä.

Tietotekniikan maisteriopinnoissa saat itse valita, mihin opintosuuntaan haluat syventyä. Opintosuuntia ovat ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, sovellettu matematiikka ja laskennalliset tieteet ja koulutusteknologia. Koulutusteknologiaan hakeutuvien tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen. Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikassa voit valita seuraavista profiileista: ohjelmistotekniikka, ohjelmointikielten periaatteet, tietoliikenne ja IoT, pelit ja pelillisyys sekä sensoriverkot. Sovelletun matematiikan ja laskennallisten tieteiden profiileja ovat: sovellettu matematiikka (numeerinen analyysi), optimointi ja päätöksenteko sekä data-analytiikan menetelmät ja kognitiivinen laskenta.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissasi suoritetaan opintoja tietotekniikan oppiaineessa sekä muissa oppiaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Pakollisina muiden oppiaineiden opintoihin lukeutuu matematiikkaa, tilastotiedettä, tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus, tai diskreetitien rakenteiden kurssi ja jokin muu perusopintokokonaisuus. Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita muiden aineiden opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit

Tietotekniikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.