Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Tietotekniikka

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Tietotekniikka

Tavoite

Arkielämästä tutut laitteet, palvelut ja toimintatavat ovat muuttuneet tietotekniikan kehityksen myötä. Esimerkkejä näistä ovat viestintävälineet, mittauslaitteet, kulkuneuvot, ajanvarausjärjestelmät ja kaupankäynti. Opiskelupaikan hakeminenkin tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Myös suurelle yleisölle vähemmän tunnetuilla tietotekniikan sovellusalueilla, kuten lääketieteellisellä kuvantamisella tai ilmaston laskentamalleilla, on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää tietoihin ja taitoihin, joita tarvitaan tulevaisuuden tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä digitalisaation haasteisiin vastaamiseksi.

Tietotekniikan opinnoissa perehdytään digitaalisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden toiminnan toteuttamisessa tarvittaviin periaatteisiin ja käytäntöihin, mm. algoritmeihin ja ohjelmointiosaamiseen. Tietokoneen peruskäyttötaito on opintojen alkaessa eduksi, mutta varsinaista tietotekniikkaosaamista (esim. lukiossa suoritettuja tietotekniikkaopintoja) ei tarvitse hankkia ennen opintojen alkua. Maisteriopinnoissa voi syventyä ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaan tai teknis-matemaattisen mallintamiseen ja päätösanalytiikkaan.

Koulutus antaa valmiudet ottaa vastaan uusia haasteita ja löytää ratkaisuja eri alojen tietoteknisiin ongelmiin esimerkiksi ohjelmistoarkkitehtina, verkkoasiantuntijana, data-analyytikkona tai teknologiajohtajana. Tietotekniikan aineenopettajan tehtävistä tai koulutuksen digitalisaation kehittämisestä kiinnostuneen kannattaa hakeutua koulutusteknologian kandidaatti- ja maisteriohjelmaan.

Sisältö

Opintojen aikana tutustutaan tietojenkäsittelyn perusteisiin, opetellaan ohjelmistokehityksen ja sovellusohjelmoinnin taitoja, toimimista monialaisessa työyhteisössä, loogista päättelyä ja teknis-matemaattista ongelmanratkaisua sekä harjoitellaan tieteellistä toimintaa ja käytännön työelämässä tarvittavaa asiantuntijuutta. Tietotekniikan lisäksi tutkintoon kuuluu viestintä- ja kieliopintoja sekä monipuolisesti muiden aineiden opintoja. Tyypillisesti tietotekniikan oppiaineen opintojen lisäksi opiskellaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita sekä muiden aineiden opintokokonaisuuksia, esimerkiksi kasvatustiedettä tai taloustieteitä.

Kuten yliopisto-opinnoissa yleensäkin, myös tietotekniikan opiskelijana pärjää hyvin, jos luku- ja muistiinpanotottumukset ovat vakiintuneet. Tietotekniikka on haastava oppiaine, jonka opiskelussa yhdistyvät teoriatiedon opiskelu, käytännön toteutus ja ongelmanratkaisu. Opiskelu tapahtuu luennoilla, harjoituksissa, ohjauksissa, itsenäisenä työskentelynä ja ryhmätyönä. Osaamista testataan ja arvioidaan viikoittaisten tehtävien, laajempien harjoitustöiden sekä tenttien avulla. Työskentelyvälineinä käytetään kynää, paperia ja tietokonetta. Täysipäiväinen tietotekniikan opiskelu edellyttää opiskeluaikataulujen hyvää organisointikykyä, kiinnostusta ongelmanratkaisutehtävien työstämiseen sekä pitkäjänteistä keskittymistä. Uusia ja ehkä hankalaltakin tuntuvia asioita opetellaan päivittäin, samalla opiskelu- ja tiedonhakutaitoja harjoitellen. Nämä taidot ovat tärkeitä myös alan työtehtävissä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Tietotekniikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.