Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tilastotieteen ja datatieteen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Tilastotieteen ja datatieteen maisteriohjelma

Tavoite

Mihin sosiaalisen median mainonta perustuu? Mihin bonuskorttien keräämää dataa käytetään? Onko uusi lääke tehokas ja turvallinen? Miten vakuutukset hinnoitellaan? Erilaisten tietoaineistojen eli datan keruu ja analysointi sekä dataan perustuva päätöksenteko yleistyy yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Datan ymmärtäminen on keskeistä, olipa kyse sitten tieteestä, teollisuudesta, liike-elämästä tai poliittisesta päätöksenteosta.

Tilastotieteen ja datatieteen opinnot valmentavat sinut asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä hahmottaa monimutkaisia ilmiöitä ja taitoa luoda dataan perustuvia ennusteita, suosituksia ja päätöksiä. Tilastotieteen ja datatieteen maisteriopinnot valmentavat sinua sellaisiin asiantuntijan ja tutkijan työtehtäviin, joissa vaaditaan täsmällisyyttä, kokonaisuuksien hallintaa, abstraktia ajattelua ja kykyä erottaa monimutkaisesta ilmiöstä asian ydin. Maisteriopinnoissa perehdyt syvällisesti tilastotieteen ja datatieteen uusimpiin menetelmiin ja harjaannut itsenäiseen työhön. Valmistuttuasi tilastotieteen ja datatieteen maisteriohjelmasta sinulla on sekä vahva teoreettinen ymmärrys menetelmien taustoista että kykyä soveltaa oppimaasi käytännön tilastollisiin tutkimusongelmiin.

Tilastotieteen ja datatieteen maisterina osaat muun muassa

  • käsitellä ja muokata erilaisia tietoaineistoja
  • soveltaa tilastotieteen ja datatieteen menetelmiä moninaisille aineistotyypeille
  • arvioida menetelmien soveltuvuutta sekä saatujen tulosten luotettavuutta
  • toteuttaa tilastollisia analyysejä erilaisilla tilastollisilla ohjelmistoilla
  • raportoida tutkimuksesi tuloksia selkeästi ja ymmärrettävästi

Filosofian maisterin opinnot antavat vahvan pohjakoulutuksen osaamisesi kehittämiseksi edelleen, joko työsi ohessa tai tutkijan uralla.

Koulutuksen sisältö

Maisteriopinnoissa syvennät kandidaatin tutkinnossa oppimiasi perustietoja tilastotieteen ja datatieteen keskeisestä teoriasta ja tärkeimmistä aineistonhankinta-, mallinnus- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Maisteriopinnoissa keskitytään viimeisimpiin tilastotieteen ja datatieteen menetelmiin ja sovelluksiin. Maisteriopinnot antavat myös hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Opinnoissa painotetaan asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista. Maisteriopinnot sisältävät tilastotieteen ohella tietotekniikkaa. Koska tilastotieteilijä ja datatieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, opintoja voi täydentää kiinnostuksen mukaan esimerkiksi psykologian, bio- ja ympäristötieteiden, taloustieteen tai vaikkapa terveystieteiden opinnoilla.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Tilastotieteen ja datatieteen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.