Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yrityksen taloustieteet

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Yrityksen taloustieteet

Tavoite

JSBE:n yrityksen taloustieteistä (johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, viestinnän johtaminen) valmistuvan kauppatieteiden kandidaatin osaamistavoitteet

Osaa jäsentää ja arvioida organisaation toiminnan keskeisiä periaatteita ja teorioita.

Tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.

Pystyy tieteellisen tutkimuksen tekoon sekä hankkimaan tietoa ja analysoimaan sitä kriittisesti.

Omaa riittävät suulliset ja kirjalliset äidinkielen, toisen kotimaisen ja kahden vieraan kielen viestintävalmiudet toimia yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

 

JSBE:n yrityksen taloustieteistä (johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, viestinnän johtaminen) valmistuvan kauppatieteiden maisterin osaamistavoitteet

Osaa soveltaa ja arvioida vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.

Kykenee kriittiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä tieteelliseen tutkimukseen.

Omaa hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen, toisen kotimaisen ja kahden vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

 

Johtamisesta valmistuvan kauppatieteiden maisterin lisätavoitteet

Osaa arvioida ja soveltaa johtamisen teorioita ja käytäntöjä organisaation johtamistyössä sekä ymmärtää organisaatioiden vastuullisen roolin.

Laskentatoimesta valmistuvan kauppatieteiden maisterin lisätavoitteet

Kauppatieteiden maisterilla on valmistuttuaan laaja-alaiset valmiudet toimia yrityksen tai muun organisaation talousjohdossa ja siihen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Markkinoinnista valmistuvan kauppatieteiden maisterin lisätavoitteet

Hallitsee markkinoinnin lähtökohdat osana liiketoimintaosaamista. Tuntee ja ymmärtää asiakkuuksien johtamiseen liittyvät käsitteet, strategiat ja käytännöt sekä osaa luoda ja kehittää asiakkuuksia.

 

Viestinnän johtamisesta valmistuvan kauppatieteiden maisterin lisätavoitteet

Osaa arvioida ja soveltaa viestinnän johtamisen teorioita ja käytäntöjä organisaation johtamistyössä. Ymmärtää viestinnän roolin organisaatioissa sekä sidosryhmäsuhteiden rakentamisessa.

 

Koulutuksen sisältö

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma koostuu yleisistä opinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, yrityksen taloustieteiden perusopinnoista, valitun opintosuunnan aineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö. 

Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma koostuu viestintä- ja kieliopinnoista,  pakollisista ja valinnaisista opintosuunnan syventävistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit

Yrityksen taloustieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.