Sivuston käyttötapa: Mobiili

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Karelia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Keväällä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Joensuu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tarjota vahvaan fysioterapian ydinosaamiseen painottuva tutkinto. Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset valmiudet terveyden edistämisen, toimintakyvyn ja kuntoutuksen asiantuntijaksi kehittymiselle. Perehdyt eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten voimavarojen, selviytymisen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukemiseen. Omaksut asiakaslähtöisen, näyttöön perustuvan, tutkivan ja kehittävän työotteen. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää työtäsi itsenäisesti ja yhteistyössä erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja monen muotoisissa ympäristöissä.

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeuttikoulutus painottuu terapeuttiseen harjoitteluun ja liikkumisen ohjausosaamiseen, jonka pohja rakentuu ensimmäisen lukuvuoden aikana ja vahvistuu läpi opintojen. Koulutuksessa painottuvat myös sosiaali- ja terveysalan monialaiset yhteiset opinnot, joihin sisältyy teoriaopintoja, projektityöskentelyä sekä käytännön harjoittelua. Karelia tarjoaa modernin oppimisympäristön, nykyaikaiset toimitilat ja välineet sekä joustavat, opiskelijan omaa vastuuta korostavat pedagogiset lähestymistavat. Uudenlaisia oppimis- ja palveluympäristöjä ovat mm. fysioterapiapalveluihin erikoistunut Fysiotikka ja monialaisesti toimiva Voimala.

Opintojen alussa perehdyt fysioterapia-ammatissa toimimisen lähtökohtiin, esimerkiksi terapeuttiseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen, ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, kasvuun ja kehitykseen, oppimiseen ja ohjaamiseen sekä terveyden ja toimintakyvyn arviointiin ja edistämiseen. Opintojen edetessä laajennat osaamistasi fysioterapian erityisalueilla kohdatessasi erilaisia ihmisiä eri toimintaympäristöissä. Lisäksi hankit valmiuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen ja johtamiseen.

Kareliassa joustavoitat opiskeluasi käyttämällä omaa tietokonettasi.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa sitä kouluttamalla osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia antaa valmiudet, välineet ja asenteen kehittyä huippuosaajaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Koulutusaloilla tehdäänkin tiivistä...


Lue lisää oppilaitoksesta Karelia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu

Tikkarinne 9
80200 Joensuu

Arvioinnit
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.