Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, perustason ensihoitaja

Koulutuskeskus JEDU
Yhteenveto
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyllä/joustavasti
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku/jatkuva haku
   
Oulainen, Ylivieska
Ammatilliset perustutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, perustason ensihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, perustason ensihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, perustason ensihoitaja

Lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä, turvallisuudesta ja toimintakyvystä. Hän osaa käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa. Lähihoitaja osaa ohjata ja tukea voimavaralähtöisesti erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden kuntoutumista sekä edistää kuntoutujan toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hän osaa ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, omahoitoon sekä apuvälineiden ja teknologian käyttöön ja huoltamiseen. Hän osaa soveltaa kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia, tehdä toimintakyky- ja suorituskykytestejä lähihoitajan vastuualueella sekä ohjata kuntoutujaa tarpeellisten liikkumisvälineiden ja PT-apuvälineiden käytössä ja hankinnassa. Hän osaa hyödyntää kuntoutujan sosiaalista verkostoa ja käyttää verkostotyön menetelmiä sekä tukea kuntoutujaa osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan kuten esim. työ-, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä. Lähihoitaja osaa myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen. Hän osaa huolehtia lapsen perustarpeista ja käyttää varhaiskasvatuksen toimintatapoja. Hän tunnistaa lapsen varhaisen tuen tarpeita. Lähihoitaja osaa ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä sekä tukea lasten ja nuorten välistä vuorovaikutusta. Lähihoitaja osaa ohjata perheitä yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa edistää työssään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, osallistua mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja -potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia. Lähihoitaja osaa arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä sekä turvallisuuden ja avun tarvetta.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan ja potilaan sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista erilaisissa toimintaympäristöissä. Lähihoitaja osaa ohjata potilasta tai asiakasta ravitsemuksessa, terveissä elintavoissa ja toimintakykyä edistävässä liikunnassa sekä toteuttaa lääkehoitoa. Lähihoitaja osaa edistää asiakkaan tai potilaan vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa, päivittäisistä toimista selviytymistä sekä ohjata ja antaa tukea erilaisten sosiaalisten ongelmien selvittämisessä.

Vammaistyön osaamisala

Osaamisalan suorittaneella lähihoitajalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisesti eri-ikäisten, eri tavalla vammaisten ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Hän osaa käyttää vammaistyön apuvälineitä ja ohjata asiakasta niiden turvallisessa käytössä. Hän osaa tukea ja ohjata vammaista asiakasta terveyden edistämisessä sekä kohdata haastavasti käyttäytyviä asiakkaita. Vammaistyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa vammaiselle asiakkaalle viihtyisän ja turvallisen asuin- ja elinympäristön.

Perustason ensihoitaja

Perustason ensihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tarvitsemaa perushoitoa, hoitoa ensihoitopalvelussa sekä tiedottaa asiakkaan hoidosta. Hän osaa käyttää työssään ensihoidon työmenetelmiä, -välineitä, materiaaleja sekä terveydenhuollon laitteita.

Perustason ensihoitaja osaa huolehtia laitteista, ambulanssin päivittäisestä huollosta ja käyttökunnosta sekä tehdä moniammatillista viranomaisyhteistyötä. Hän osaa kuljettaa ambulanssia. Hän osaa erilaisia immobilisaatiohoitoon kuuluvia potilaan repositio- ja tuentahoitoja ja yleisimpien ylä- ja alaraajavammojen kipsauksen sekä niihin liittyvän potilaan ohjauksen.

Koulutuksen sisältö

Oulaisissa voit valita yhden seuraavista osaamisaloista:

 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • vammaistyö

Oulaisissa voit opiskella lisäksi perustason ensihoitajaksi.

Ylivieskassa voit valita yhden seuraavista osaamisaloista:

 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • vammaistyö

Työelämässä

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneen lähihoitajan tyypillisiä työpaikkoja ovat kuntoutujan kotiympäristö, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toiminta- ja työkeskukset.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan tyypillisiä työympäristöjä ovat erilaiset varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt, kuten päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaalat sekä perhetyö.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittaneen lähihoitajan tyypillisiä työpaikkoja ovat mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan tyypillisiä työpaikkoja ovat terveyskeskukset, sairaalat, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit, palvelukeskukset tai asiakkaan koti.

Vammaistyön osaamisalan suorittaneen lähihoitajan tyypillisiä työpaikkoja ovat erilaiset vammaistyön toimintaympäristöt.

Perustason ensihoitajan yleisimpiä työpaikkoja ovat sairaankuljetusyritykset tai pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköt, sairaaloiden päivystyspoliklinikat tai terveyskeskusten päivystysvastaanotot sekä yliopistollisten sairaaloiden tai keskussairaaloiden leikkausosastot.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, perustason ensihoitaja, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Yhteishaku

 • Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa.

Jos sinulla on jo tutkinto:

 • Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa. Aikuisille järjestetään samoja ammatillisia perustutkintoja kuin nuorillekin. Lisäksi aikuisille on tarjolla useita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.
 • Koulutuskeskus JEDUssa voi olla opiskelupaikkoja myös jo tutkinnon suorittaneille. Niihin ei haeta ammatillisen koulutuksen yhteishaussa (opintopolku.fi) vaan suoraan Jatkuvan haun kautta JEDUn kotisivuilla.
 • Aikuiset hakevat siis pääsääntöisesti suoraan oppilaitokseen (poisluettuna työvoimakoulutus). Hakuaika on jatkuva, ja JEDUn toimipisteet täyttävät vapaita paikkoja pitkin vuotta. Osassa tutkintoja hakuaikoja on erikseen syksyllä ja tammikuussa alkaviin koulutuksiin.

Koulutuksen kesto

Yhteishaussa hakevat: Koulutuksen kesto on 2–3 vuotta.

Jatkuvassa haussa hakevat: Koulutuksen laajuuteen vaikuttaa aikaisempi osaaminen ja koulutuksen kesto määritellään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, perustason ensihoitaja

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, perustason ensihoitaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Koulutuskeskus JEDU

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

Koulutuskeskus JEDU

Koulutuskeskus JEDU järjestää monialaista ammatillista koulutusta Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Nivalassa, Oulaisissa, Piippolassa (Siikalatvalla) ja Ylivieskassa. JEDU järjestää ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot seuraavilla koulutusaloilla: Humanistiset ja taidealat Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat Terveys- ja hyvinvointialat...


Lue lisää oppilaitoksesta Koulutuskeskus JEDU ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Koulutuskeskus JEDU

Kuntotie 2
86300 Oulainen

 Näytä puhelinnumero
www.jedu.fi


Arvioinnit

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, perustason ensihoitaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.