Kronoby folkhögskola

Finlands offentligt finansierade utbildningssystem består av grundskola, andra stadiet (gymnasier och yrkesutbildning) och tredje stadiet (högskolor, universitet). Vid sidan av de här formerna har lagstiftaren skapat ett utrymme för fritt bildningsarbete. Där kommer Kvarnen in, med folkhögskola och medborgarinstitut.

Kvarnens utbildningar arrangeras och finansieras med statsstöd som fritt bildningsarbete (Språklinjen, Slöjdtorget), men också som yrkesutbildning (Outdoor Academy) och påbyggnadsutbildning (Base Camp). Kortare kurser arrangeras som fritt bildningsarbete.

Vi sidan av utbildnings- och kursverksamheten kan Kvarnen leda eller delta i olika utvecklingsprojekt, nationellt och internationellt. Projekten stöder Kvarnens målgrupper och utvecklandet av den egna verksamheten. Finansiering kan sökas från privata fonder och stiftelser och nationella, nordiska eller europeiska finansieringskällor.


*Tämän oppilaitoksen koulutuksia ei tällä hetkellä löydy Studentum.fi:stä.*

Katso vastaavia oppilaitoksia


Yhteystiedot

Kronoby folkhögskola

Torgarevägen 4
68500 Kronoby

Arvioinnit

Kronoby folkhögskola ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.