Sivuston käyttötapa: Mobiili

Muotoilija (AMK) | palvelumuotoilu | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Lahti
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Muotoilija (AMK) | palvelumuotoilu | päivätoteutus

Tavoite

Palvelumuotoilu on tulevaisuusorientoitunutta ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Koulutuksen ytimenä on luova ongelmanratkaisukyky ja opinnoissa painotetaan läpileikkaavaa ja laaja-alaista taitoa tarkastella suunnittelukohdetta monipuolisesti. Työskentelyn tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja yhteistyössä erilaisten ihmisten, tiimien ja organisaatioiden kanssa. 

Palvelumuotoilun tarkoituksena on kehittää ja sujuvoittaa esimerkiksi erilaisia palveluita, tiloja tai tuotteita erityisesti käyttäjän näkökulmasta. Palvelumuotoilija varmistaa, että asiakaskokemus on miellyttävä ja käyttäjä on koko sujuvan asioinnin ajan perillä siitä, mitä kulloisenakin hetkenä tapahtuu. Palvelumuotoilua voidaan siis hyödyntää lähes millä alalla tahansa, aina pelifirmoista arkkitehtipalveluihin, verkkokauppoihin ja kaupunkisuunnitteluun.

Koulutuksessa keskitytään palveluiden ja strategioiden sekä niihin liittyvien tuotteiden, tilojen ja palvelujen suunnitteluun ja soveltavaan tutkimukseen. Keskeisinä tarkastelunäkökulmina on käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys. Opiskelu, kuten muotoilijan työkin, on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.

Palvelumuotoilun opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Työskentelyssä korostuu muotoiluosaamisen ja prosessinhallintataitojen merkitys. Opinnoissa sukelletaan ihmislähtöisen suunnittelun teoriaan ja menetelmiin sekä tehdään oikeita kehitysprojekteja aidoissa ympäristöissä yhteissuunnittelun keinoin.

Sisältö

Opinnoissasi perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja monitilalliseen suunnitteluun, jossa kehität ratkaisuja rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöön sekä lisättyihin todellisuuksiin (AR, VR). Palvelumuotoilun koulutus keskittyy ihmisen tarpeiden tunnistamiseen ja sitä kautta käyttäjälähtöisten palveluiden sekä strategioiden kehittämiseen.

Opintojen aikana kehität erilaisissa suunnittelutehtävissä ratkaisuja käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit muotoilu- ja suunnittelutyössä lisäksi ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet.

Muotoiluosaamisesta on tullut pysyvä osa kaupunkien kehittämistyötä. Muotoilun avulla kehitetään esimerkiksi kaupunkien palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan kaupunkien ongelmia. Opintojen aikana keskitytään yhteiskunnallisen muotoilun mahdollisuuksiin, kaupunkien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteena on yritysten ja julkisen sektorin innovaatiotoiminnan ja -kyvykkyyden vauhdittaminen muotoiluosaamisen avulla.

Aiemmin vastaavan koulutuksen nimenä on ollut Kokemus- ja palvelumuotoilun koulutus.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Muotoilija (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, tekniikkaa, liiketaloutta, hotelli-, ravintola ja matkailualaa sekä muotoilua, taidetta ja visuaalista viestintää. LABin Muotoiluinstituutti jatkaa Lahden Muotoiluinstituutin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä. Lisäksi LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimia korkeakouluopintoja avoimessa AMK:ssa sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.  LABilla on...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti

Arvioinnit
Arvioinnit
Muotoilija (AMK) | palvelumuotoilu | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(3,7)
Perustuu 4 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit