Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Muotoilija (AMK) | palvelumuotoilu | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu, paikassa Lahti
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Muotoilija (AMK) | palvelumuotoilu | päivätoteutus

Tavoite

Palvelumuotoilu on tulevaisuusorientoitunutta ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Koulutuksen ytimenä on luova ongelmanratkaisukyky ja opinnoissa painotetaan läpileikkaavaa ja laaja-alaista taitoa tarkastella suunnittelukohdetta monipuolisesti. Työskentelyn tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja yhteistyössä erilaisten ihmisten, tiimien ja organisaatioiden kanssa. 

Palvelumuotoilun tarkoituksena on kehittää ja sujuvoittaa esimerkiksi erilaisia palveluita, tiloja tai tuotteita erityisesti käyttäjän näkökulmasta. Palvelumuotoilija varmistaa, että asiakaskokemus on miellyttävä ja käyttäjä on koko sujuvan asioinnin ajan perillä siitä, mitä kulloisenakin hetkenä tapahtuu. Palvelumuotoilua voidaan siis hyödyntää lähes millä alalla tahansa, aina pelifirmoista arkkitehtipalveluihin, verkkokauppoihin ja kaupunkisuunnitteluun.

Koulutuksessa keskitytään palveluiden ja strategioiden sekä niihin liittyvien tuotteiden, tilojen ja palvelujen suunnitteluun ja soveltavaan tutkimukseen. Keskeisinä tarkastelunäkökulmina on käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys. Opiskelu, kuten muotoilijan työkin, on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.

Palvelumuotoilun opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Työskentelyssä korostuu muotoiluosaamisen ja prosessinhallintataitojen merkitys. Opinnoissa sukelletaan ihmislähtöisen suunnittelun teoriaan ja menetelmiin sekä tehdään oikeita kehitysprojekteja aidoissa ympäristöissä yhteissuunnittelun keinoin.

Sisältö

Opinnoissasi perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja monitilalliseen suunnitteluun, jossa kehität ratkaisuja rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöön sekä lisättyihin todellisuuksiin (AR, VR). Palvelumuotoilun koulutus keskittyy ihmisen tarpeiden tunnistamiseen ja sitä kautta käyttäjälähtöisten palveluiden sekä strategioiden kehittämiseen.

Opintojen aikana kehität erilaisissa suunnittelutehtävissä ratkaisuja käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit muotoilu- ja suunnittelutyössä lisäksi ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet.

Muotoiluosaamisesta on tullut pysyvä osa kaupunkien kehittämistyötä. Muotoilun avulla kehitetään esimerkiksi kaupunkien palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan kaupunkien ongelmia. Opintojen aikana keskitytään yhteiskunnallisen muotoilun mahdollisuuksiin, kaupunkien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteena on yritysten ja julkisen sektorin innovaatiotoiminnan ja -kyvykkyyden vauhdittaminen muotoiluosaamisen avulla.

Aiemmin vastaavan koulutuksen nimenä on ollut Kokemus- ja palvelumuotoilun koulutus.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lahti
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Muotoilija (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu
Kirkkokatu 27
15140 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...

Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu