Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Restonomi (AMK) | Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu, paikassa Lappeenranta
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Restonomi (AMK) | Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto | päivätoteutus

Restonomi huomioi ja ennakoi asiakkaan tarpeita ja mielihaluja

Restonomina olet kokemusbisneksen moniosaaja ja edelläkävijä. Kehität ja johdat palveluja, seuraat trendejä, ennakoit kehitystä ja toimit asiakaslähtöisesti.

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksessa hankit liikkeenjohdossa tarvittavaa palveluliiketoiminnan ja talouden osaamista sekä opit kehittämään alan palveluita.

Asiakkaat haluavat palvelua entistä sujuvammin, nopeammin ja helpommin, mutta myös elämyksellisemmin – niin kasvokkain kuin virtuaalisissa palvelutilanteissa. Osaat tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja mielihalut sekä huomioimaan erilaiset asiakkaat. Osaat asettua asiakkaan asemaan, ennakoida odotukset ja ylittää ne.

Osaat yhdistää palvelu- ja vieraanvaraisuusosaamisen ja digitaaliset ratkaisut. Ymmärrät ja yhdistät yritysten liiketoiminnallisia tavoitteita ja asiakkaiden tunnemaailmaa.

Restonomin työ on monimuotoista, ja työhön kuuluu vaihtelevia ja kiireisiäkin tilanteita. Restonomina osaat toimia erilaisissa tilanteissa positiivinen asiakaskokemus edellä. Et asetu ihmisten yläpuolelle, mutta et myöskään piiloudu palvelukohtaamisissa koneen tai tiskin taakse.

Opiskele digitaitoiseksi palveluosaajaksi

LABista valmistuneena restonomina olet digitaitoinen palveluosaaja. Osaat hyödyntää nykyaikaista teknologiaa monipuolisesti ja uskallat tarttua erilaisten palveluyritysten kehittämishaasteisiin ennakkoluulottomasti. Sinulla ei mene sormi suuhun tiukassakaan palvelutilanteessa, vaan osaat ratkaista ongelmia ja toimia vaativienkin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osaat ylittää odotukset!

Opit huomioimaan sekä asiakkaiden että yritysten näkökulmia ja suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä ja monikanavaisia palveluja. Osaat myös myydä palveluja ja kehittää markkinointia sekä suunnitella erottuvaa, kannattavaa liiketoimintaa. Kilpailussa ihmisten huomiosta, ajasta, rahasta ja sydämestä kilpailukenttänäsi on koko maailma. Usein juuri paikallisten erityispiirteiden tunnistaminen ja niiden kääntäminen kansainvälisesti kiinnostaviksi kokemuksiksi ovat vahvuuksiasi.

LABin restonomikoulutus sopii sinulle, jos haluat opiskella:

  • joustavasti
  • käytännönläheisesti
  • toiminnallisesti ja tekemällä oppien
  • monipuolisesti
  • myös verkossa.

Monipuolinen ja innostava restonomikoulutus

LABin restonomikoulutuksessa opiskelet palveluliiketoimintaa monipuolisesti. Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan ydinosaamisen lisäksi vahvistat ammatillista osaamistasi valitsemillasi painotuksilla. LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella voit syventää opintojasi hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoon.

Tulevaisuuden työmarkkinoiden ja vapaa-ajan palveluiden kannalta on tärkeää, että saat kokemusta tutumpia hotelli- ja ravintolapalveluja laajemmin. Yhä useammin asiakaskokemukset nojaavat tapahtumien, hyvinvoinnin, kulttuurin, vapaa-ajan, teknologian sekä matkailu- ja ravintola-alan yhdistämiseen.

Opintojesi aikana kohtaat ja palvelet asiakkaita vieraanvaraisesti. Oivallat, miten palveluliiketoiminta koskettaa niin matkailijoita, paikallisia ja kuin vapaa-ajan asukkaitakin.

Ensimmäisen vuoden aikana opit hahmottamaan hotelli-, ravintola- ja matkailualan yritysten toimintaympäristön ja ymmärtämään palveluosaamisen merkityksen alan yritystoiminnassa. Tutustut aktiivisesti alan toimijoihin kotimaassa ja ulkomailla. Pääset näin luomaan kallisarvoisia kontakteja yrityksiin. Opinnoissa korostuu viestinnän merkitys.

Toisena opiskeluvuonna pääset jo jonkin verran valitsemaan täydentävää osaamista ja siten suuntaamaan opintojasi haluamaasi suuntaan. Kolmantena vuonna aloitat opinnäytetyön tekemisen ja opit soveltamaan tutkimusmenetelmiä käytännössä.

Palvelujen kehittämistä käyttäjälähtöisesti

Opit kehittämään matkailu-, majoitus- ja ravintola- sekä tapahtuma- ja vapaa-ajan palveluita käyttäjälähtöisesti ympäröiviä vahvuuksia ja verkostoja hyödyntäen. Pääset myymään ja markkinoimaan myös käytännössä eri kanavissa!

Palveluliiketoiminnan kehittämisen rinnalla oivallat yrityksen ja verkoston toimintaa aluekehittämisen välineenä. Saat valmiudet edetä palveluliiketoiminnan tehtävissä ja perustaa omaa yritystoimintaakin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lappeenranta
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Restonomi (AMK)
LAB-ammattikorkeakoulu
Kirkkokatu 27
15140 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...

Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu