Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Lahden ammattikorkeakoulu

Tähtää työelämään ja opi tekemällä. LAMKissa opiskelu on opiskelijan itsensä näköistä, käytännönläheistä ja työelämäyhteyksiä on runsaasti. Euroopan edelläkävijäkampus on Lahessa. Simulaatiotilat, laboratoriot, moniulotteiset oppimis- ja co-working-tilat sekä rentoutus- ja liikuntatilat. 

Lahden ammattikorkeakoulu muodostuu neljästä yksiköstä ja LAMK-palveluista. 

Yksiköt ovat: 

  • Liiketalouden ja matkailun ala
  • Muotoiluinstituutti
  • Sosiaali- ja terveysala
  • Tekniikan ala 


Koulutukset

Ammattikorkeakoulut
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kauppatiede / Liiketalous Paikkakunta
Bachelor of Business Administration | International Business Lahti
Tradenomi (AMK) | liiketalous | päivätoteutus Lahti
Tradenomi (AMK) | tietojenkäsittely | päivätoteutus Lahti
Matkailuala
Restonomi (AMK) | matkailuliiketoiminta | päivätoteutus Lahti
Media / Viestintä
Medianomi (AMK) | visuaalinen viestintä | päivätoteutus Lahti
Muotoilu / Käsityö
Muotoilija (AMK) | kokemus- ja palvelumuotoilu | päivätoteutus Lahti
Muotoilija (AMK) | sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu | päivätoteutus Lahti
Muotoilija (AMK) | teollinen ja brändimuotoilu | päivätoteutus Lahti
Sosiaali- ja terveysala
Bachelor of Health Care | Nursing | full-time studies Lahti
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus Lahti
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus Lahti
Sosionomi (AMK) | päivätoteutus Lahti
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | energia- ja ympäristötekniikka | päivätoteutus Lahti
Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus Lahti
Insinööri (AMK) | puutekniikka | päivätoteutus Lahti
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | monimuotototeutus | verkko-opinnot Lahti
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Tradenomi (AMK) | liiketalous ja logistiikka | monimuotototeutus Lahti
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | puutekniikka | monimuotototeutus Lahti
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Digitaaliset ratkaisut | Tradenomi | YAMK Lahti
Master of Business Administration | International Business Development Lahti
Uudistava johtaminen | Tradenomi | YAMK Lahti
Matkailuala
Digitaaliset ratkaisut | Restonomi | YAMK Lahti
Uudistava johtaminen | Restonomi | YAMK Lahti
Muotoilu / Käsityö
Kulttuuriala | Digitaaliset ratkaisut | YAMK Lahti
Kulttuuriala | Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen | YAMK Lahti
Kulttuuriala | Uudistava johtaminen | YAMK Lahti
Sosiaali- ja terveysala
Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen | Sosionomi | YAMK Lahti
Sosiaali- ja terveysala | Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa | YAMK Lahti
Sosiaali- ja terveysala | Digitaaliset ratkaisut | YAMK Lahti
Sosiaali- ja terveysala | Uudistava johtaminen | YAMK Lahti
Tekniikan ala
Digitaaliset ratkaisut | Insinööri | YAMK Lahti
Kestävä kaupunkiympäristö | Insinööri | YAMK Lahti
Master of Engineering | Urban Sustainability Lahti
Uudistava johtaminen | Insinööri | YAMK Lahti

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Lahden ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti

Arvioinnit

miljöösuunnittelija
(3)
Mielenkiintoinen ja monipuolinen koulutus, opiskelu vaativaa. Antaa hyvät valmiudet työelämään. Joihinkin asioihin voitaisiin syventyä enemmänkin.
Eveliina
(4)
Suosittelen kansainvälisen liiketoiminnan opiskelua kaikille, aivan kaikille! Opin suunnattomasti eri kulttuurien välisistä eroista ja miten liiketoiminnassa nämä eroavasiuudet on otettava huomioon, jotta tulet menestymään. Tärkeää on myös kielten osaaminen pientenkin kultturierojen havaitsemiseksi. Näillä eväillä tulet pääsemään pitkälle!
opiskleija 25v.
(3)
Ensimmäinen opiskeluvuosi lähti käyntiin vauhdilla. En tiedä mitään toista ammattikorkeakoulua jossa ensimmäisen vuoden aikana tehdään yritysportfolio. Portfolio oli todella työläs ja usein teimme ryhmän kanssa iltaa saakka omaa portfoliotamme koululla, tekeminen kuitenkin kannatti. Hyvää koulussa on mm. laaja kurssitarjonta huonoa se että tiedo...
Näytä kokonaan
Arvioinnit
Lahden ammattikorkeakoulu
Institute rating
(3,8)
Perustuu 4 arviointiin