Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Päiväopinnot
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Lahti, Lappeenranta
Alkavat koulutukset
Lahti
Syksyllä

Lappeenranta
Syksyllä

Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus

Maailmassa tarvitaan koneita ja robotiikkaa, jotta nykyisen kaltainen elämämme olisi mahdollista. Erilaisten tuotteiden ja laitteiden valmistus ei olisi mahdollista ilman osaavia koneinsinöörejä. Lahden ammattikorkeakoulussa voit erikoistua johonkin seuraavista kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta:

Koneensuunnittelu
Koneensuunnittelussa perehdytään koneiden ja mekanismien toimintaan. Opit valitsemaan ja suunnittelemaan oikeat laitteistot oikeisiin kohteisiin. Koneiden toiminnan kannalta erilaiset suunnittelua tukevat opinnot, kuten lujuusoppi ja tekninen laskenta tulevat tutuiksi. Nykyaikaiset oppimisympäristöt ja ohjelmistot ovat käytössäsi.

Materiaali- ja valmistustekniikka
Materiaalien ja valmistustekniikan suuntautumisessa opit, kuinka oikeat materiaalit toimivat oikeissa ympäristöissä ja kuinka erilaisia osia ja tuotteita valmistetaan. Oli kysymys sitten polymeereistä, komposiiteista tai metalleista, oikean materiaalin ja valmistusmenetelmän löytyminen on erittäin tärkeää niin taloudellisten kuin ympäristöasioidenkin puolesta.

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikassa puhalletaan laitteisiin elämä. Nykyään kaikki laitteet sisältävät suuren määrän älyä, jonka aikaansaa automaatioinsinööri. Maailmassa on aina enemmän ja enemmän robotteja, jotka vaativat ohjelmointia ja tukea juurikin tämän alan insinööreiltä.

Konetekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat 180 opintopisteen ydinopinnot. 60 opintopisteen täydentävän osaamisen valitset LAMKin täydentävän osaamisen tarjonnasta.

Koulutuksen perusopintoihin kuuluu matematiikan, fysiikan ja kemian sekä kielten opintoja. Kaikille yhteiset ammattiopinnot sisältävät mekaniikka- ja automaatiosuunnittelua, materiaali- ja valmistustekniikkaa, toimilaitevalintaa ja mitoitusta sekä toiminnanohjausta. Täydentävät opinnot sisältävät valinnaisina mekaniikkasuunnittelun, automaatiosuunnittelun sekä materiaali- ja valmistustekniikan syventäviä opintojaksoja sekä tuotantotaloutta ja ympäristötehokkuutta.

Jokaisena opiskeluvuonna teet ryhmätyönä vuoden opintosisältöjä kokoavan projektin. Ensimmäisen ja toisen vuoden projektin teet oppilaitoksen laboratoriossa, kolmannen ja neljännen vuoden projektin teet yrityksen toimeksiannosta. Varsinkin yritysprojekteissa saat käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja insinööriltä vaaditaan. Projektin laajuus on noin seitsemän opintopistettä.

Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla perehdyt yrityksen toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöisen aiheen selvitys- ja suunnittelutehtävään.

Täydentävän osaamisen opinnoilla sinun näköisesi tutkinto

Jokaisen LAMKin opiskelijan opintoihin sisältyy tietty määrä yhteisen ja ammatillisen ydinosaamisen sekä täydentävän osaamisen opintoja. Tutkinnon ydinosaaminen muodostaa osaamisesi perustan ja takaa asiantuntijuuden. Täydentävällä osaamisella sinun on puolestaan mahdollista syventää tai laajentaa osaamistasi haluamaasi suuntaan ja rakentaa omia tavoitteitasi parhaiten palveleva, yksilöllinen tutkinto.

Voit täydentää osaamistasi paitsi omalta koulutustarjottimeltasi myös koko LAMKin yhteisestä alojen koulutustarjonnasta sekä opiskella eri tavoilla erilaisissa oppimisympäristöissä.

Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, tekniikkaa, liiketaloutta, hotelli-, ravintola ja matkailualaa sekä muotoilua, taidetta ja visuaalista viestintää. LABin Muotoiluinstituutti jatkaa Lahden Muotoiluinstituutin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä. Lisäksi LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimia korkeakouluopintoja avoimessa AMK:ssa sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.  LABilla on...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti


Arvioinnit

Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: