Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kulttuuriala | Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen | YAMK

Lahden ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1 vuosi
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lahti
Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuuriala | Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen | YAMK

Muotoilu- ja media-alan uudistavan osaamisen (ylempi AMK) opinnoissa perehdytään muotoiluajatteluun, ihmislähtöiseenlähtöiseen, yhteisöllisesti (co-design) sekä kokeillen kehittävään suunnittelutoimintaan. Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa kohdentaa muotoilun tai median ammatillista erityisosaamista oman suuntautumisensa mukaisesti sellaisiin laajempiin kohteisiin, kuten palvelumuotoilu, informaatiomuotoilu, digitalisaatio, brändien kehittäminen, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen ja ympäristömyötäinen suunnittelu. Koulutus mahdollistaa luovan alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Koulutuksen sisältö

Muotoilu- ja media-alan uudistavan osaamisen ylempi amk-tutkinto käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen. Näitä menetelmiä sovelletaan palvelujen, informaatiomuotoilun, digitaalisten tai ympäristömyötäisten ratkaisujen, brändikonseptien sekä toiminta- ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Kehittämisratkaisuja voi suunnitella sekä yksityiselle, julkiselle että kolmannelle sektorille.

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9-17 ja la klo 9-16). Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Osan vaihtoehtoisista opinnoista voi suorittaa myös täysin virtuaalisina. Toinen lukuvuosi keskittyy itsenäiseen tutkimuksellisen kehittämistyön läpivientiin ja siihen liittyviin ryhmäseminaareihin.

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukemista tutkintoon soveltuvilta osin. Jos opiskelijan ammattikorkeakoulututkinto ei ole 4 vuoden, 240 opintopisteen pituinen, joutuu hän myös esittämään käydyksi tai suorittamaan 30 opintopisteen lisäopinnot.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Muotoilija (ylempi AMK), Medianomi (ylempi AMK)

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Vuoden 2020 alussa Lahden ammattikorkeakoulun nimi vaihtuu LAB-ammattikorkeakouluksi. Tähtää työelämään ja opi tekemällä. LAMKissa opiskelu on opiskelijan itsensä näköistä, käytännönläheistä ja työelämäyhteyksiä on runsaasti. Euroopan edelläkävijäkampus on Lahessa. Simulaatiotilat, laboratoriot, moniulotteiset oppimis- ja co-working-tilat sekä rentoutus- ja liikuntatilat.  Lahden ammattikorkeakoulu...


Lue lisää oppilaitoksesta Lahden ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lahden ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti

Arvioinnit

Kulttuuriala | Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.