Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Päiväopinnot
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Lahti, Lappeenranta
Alkavat koulutukset
Lahti
Syksyllä

Lappeenranta
Syksyllä

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Sosionomi työskentelee ihmisten parissa

Sosionomina työskentelet ihmisten parissa, ohjaat ja tuet heitä eri elämäntilanteissa ja luot asiakkaisiisi ammatillisen ja asiakkaan osallisuutta vahvistavan vuorovaikutussuhteen.

Sosionomina osaat myös arvioida asiakkaan ja hänen läheistensä tuen ja palvelujen tarvetta sekä ohjaat asiakkaita heidän arjessaan toiminnallisia ja osallisuutta tukevien menetelmiä hyödyntäen.

Sosionomi työnsä suunnittelijana

Sosionomina vastaat työsi suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottamalla huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, kestävän kehityksen ja taloudellisuuden vaatimukset. Saat valmiudet toimia yrittäjänä ja asiantuntijana sosiaali- ja terveydenpalveluissa, työyhteisön lähiesimiehenä sekä verkostotyössä ja kehittämisprosesseissa.

Sosionomi moniammatillisessa työssä

Sosionomina työsi on asiakaslähtöistä. Yhdistät työssäsi tutkimus- ja kokemustietoa sekä toimit yhteistyössä muiden asiakkaan ohjaukseen ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Toimit myös asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

Sosiaalipedagogisen aikuissosiaaliohjauksen suuntautumisvaihtoehto

LAMKin sosionomikoulutuksen päivätoteutuksessa suuntaudut sosiaalipedagogiseen aikuissosiaaliohjaukseen.

Suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti sosiaaliohjauksen tehtäviin esimerkiksi nuorten, työikäisten ja vammaisten sekä ikääntyneiden palveluissa, lapsi- ja perhepalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Sosionomikoulutuksen ydinosaamisen keskeisiä sisältöjä ovat eri ikäisten ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen, sosiaalipedagogiikka, kasvatus- ja ohjausosaaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä, monikulttuurinen työ, kansalaistoiminta, sosiokulttuurinen innostaminen, toiminnalliset menetelmät, eSosiaaliohjaus, varhaiskasvatus, varhaiserityiskasvatus, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, mielenterveys- ja päihdetyö, johtaminen ja yrittäjyys sekä tutkimus- ja kehittäminen.

Aloita opiskelut monialaisesti

Sosionomikoulutuksen alussa saat valmiudet tiimioppimiseen opiskelemalla monialaisesti yhdessä fysioterapeutti- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. Yhdessä perehdytte sosiaali-ja terveysalan toimintaympäristöihin ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Sosionomiksi opiskelet aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa ja opinnoissa tulee tutuksi eri ikäisten asiakkaiden ohjaus toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja kansalaisten ja asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi. Opinnoissa saat myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Täydentävän osaamisen opinnoilla sinun näköisesi tutkinto

Jokaisen LAMKin opiskelijan opintoihin sisältyy tietty määrä yhteisen ja ammatillisen ydinosaamisen sekä täydentävän osaamisen opintoja. Tutkinnon ydinosaaminen muodostaa osaamisesi perustan ja takaa asiantuntijuuden. Täydentävällä osaamisella sinun on puolestaan mahdollista syventää tai laajentaa osaamistasi haluamaasi suuntaan ja rakentaa omia tavoitteitasi parhaiten palveleva, yksilöllinen tutkinto.

Voit täydentää osaamistasi paitsi omalta koulutustarjottimeltasi myös koko LAMKin yhteisestä alojen koulutustarjonnasta sekä opiskella eri tavoilla erilaisissa oppimisympäristöissä.

Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, tekniikkaa, liiketaloutta, hotelli-, ravintola ja matkailualaa sekä muotoilua, taidetta ja visuaalista viestintää. LABin Muotoiluinstituutti jatkaa Lahden Muotoiluinstituutin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä. Lisäksi LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimia korkeakouluopintoja avoimessa AMK:ssa sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.  LABilla on...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti


Arvioinnit

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: