Sivuston käyttötapa: Mobiili

Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | monimuotototeutus

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Kemi
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | monimuotototeutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät ammatilliset valmiudet sähköalalle teoreettisen opiskelun täydentävissä käytännön läheisissä oppimisympäristöissä. Koulutuksesta valmistuva insinööri omaa hyvät työelämävalmiudet, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, projektityötaidot sekä vahvan ammatillisen osaamisen sähkövoimatekniikan, automaation tai kaivannaistekniikan alueelta.

Opinnot antavat valmiudet soveltaa uutta teknologiaa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen mm. prosessiautomaatiota hyödyntäen tai sähkön mikrotuotantoa hyödyntäen, aurinko-, tuuli- tai muun uusiutuvan energian osaamisen avulla. Opiskelija saa valmiudet toimia nykytekniikkaa hyödyntävissä yrityksissä sähkön tuotannon, siirron ja älykkäiden sähkökäyttöjen sekä kiinteistösähköistyksen ja – automaation, energiatekniikan, prosessiautomaation ja ohjaustekniikan osaamisalueilta.

Nykyaikaisissa oppimisympäristöissä saadaan käytännön kokemusta jo opiskeluaikana tulevista työtehtävistä. Esimerkkinä kokonaisvaltaisesta oppimisesta työturvallisuusnäkökohdat huomioiden on generaattorin kytkeminen ja tahdistaminen sähköverkkoon.

Työturvallisuus ja vastuullinen asenne työtehtävien suorittamiseen opitaan ammattiaineiden myötä. Prosessinohjaus tai laitoksen kytkeminen jännitteiseksi opitaan tekemään vastuullisesti, oikealla asenteella ja ammattitaidolla. Opinnoissa menestymistä arvioidaan ja opiskelija saa palautetta osaamisestaan sekä kehittämistarpeistaan.

Sähkötekniikan koulutuksessa opinnot voidaan suunnata automaatioon, sähkövoimatekniikkaan tai kaivannaistekniikkaan. Koulutus koostuu pakollisista perusopinnoista ja ammattiopinnoista (yhteensä 180 op), joiden tavoitteena on antaa vahva pohja erilaisissa sähköinsinöörin tehtävissä toimimiseen. Näihin opintoihin sisältyy lukukausiprojektit, joissa ryhmä- ja projektityötaitoja opitaan ja kehitetään yhteisissä käytännön läheisissä projekteissa. Syventävät ammattiopinnot sisältyvät 45 op:n kokonaisuutena ammattiopintoihin.

Opiskelu toteutetaan osaamisperustaisen opetussuunnitelman mukaan lukukausiprojekteissa. Projekteja tuetaan teorian ja harjoitustöiden avulla perus- ja ammattiopinnoissa. Insinöörimäiseen työskentelyyn valmentavaa projektimuotoista opiskelua on opintoihin sisällytetty yhteensä 50 op verran.

Tutkinnon toteutustavat ovat päivätoteutus ja monimuotototeutus. Monimuotototeutus on tuotantopainotteinen toteutustapa, jolloin 30 op:n ammatillisen työharjoittelun lisäksi suoritetaan 30 op ohjattuna työharjoitteluna. Päivätoteutus voi suorittaa myös tuotantopainotteisena. Päivätoteutuksen ohjattu työharjoittelu sijoittuu neljännen vuoden opintoihin.

Päivätoteutus toteutetaan arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8.00 ja 17.00 välillä, monimuotototeutuksen opetus on pääsääntöisesti AC-luentoina arki-iltoina klo 17.00 – 20.15 välillä, ja lähiopetuspäivinä kontaktiopetuksena Kemissä.

Automaatiotekniikassa opiskelija perehtyy teollisuuden prosessi- ja automaatiotekniikkaan. Opinnot mahdollistavat mittaus- ja säätötekniikan teorian tietämyksen lisäksi runsaan kenttälaite- ja instrumentointitekniikan, logiikka- ja automaatiojärjestelmien sekä kenttäväylätekniikan osaamisen. Opiskeltavat logiikat ja automaatiojärjestelmät ovat alueen teollisuudessa laajasti käytössä olevia järjestelmiä.

Kaivannaistekniikassa suuntaudutaan sähkö- ja automaatioinsinöörin perusosaamisen lisäksi kaivannaisalan erityisosaamiseen. Kaivannaistekniikan opintoja ovat geologia, minerologia, kaivoslainsäädäntöä, kaivostoiminta, malmin käsittely ja rikastusteknologia sekä kunnossapitotoiminta.

Sähkövoimatekniikassa opiskelija perehtyy kiinteistö- ja teollisuussähköistykseen, sähkövoiman tuotantoon, siirto- ja jakelujärjestelmiin, sekä sähkökäyttöihin. Teoriaopinnot toteutetaan käytännön läheisesti laboratorio- ja harjoitustöiden avulla nykyaikaisilla sähkövoimatekniikan laitteistoilla laboratorioissa. Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja niiden käytön lisääntyminen muuttavat merkittävästi sähkönjakelua tulevaisuudessa. Opiskelija perehtyy älyverkkoteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin ja älyverkkojen toteutustapoihin sekä kuluttajan mahdollisuuksiin vaikuttaa sähkömarkkinoihin kulutukseen ja tuotantoon opinnoissaan.

Opinnot sisältävät CAD-suunnitteluosaamista ja ohjelmistojen käytön harjoittelua insinöörin työtehtäviin, teollisuuden automaatio- ja ohjausjärjestelmien suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Ammattiaineopintoihin sisältyy uusiutuvien luonnonvarojen käyttö energian tuotannossa, kestävän kehityksen periaatteet sähkön tuotannossa ja sähkökäytöissä sekä energiatehokkuus ja kiertotalous.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Arvioinnit

Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | monimuotototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Teknologialla rakennetaan tulevaisuutta

Teknologialla on keskeinen rooli maailman merkittävimpien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemisessa. Haasteita ratkomaan tarvitaan parhaat osaajat!