Sivuston käyttötapa: Mobiili

Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka |monimuotototeutus

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Kemi
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka |monimuotototeutus

Tämän päivän yhteiskunta ei toimi ilman tietotekniikkaa. Tietoteknisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa toiminnan laatua, palvelutasoa sekä nostaa tuottavuutta. Tietotekniikka-alan yritysten tuotteita ja palveluita käytetäänkin lähes kaikkialla.


Lapin ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa suoritetaan tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on insinööri (AMK).


Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia tietotekniikka-alan insinöörin (AMK) tehtävissä. Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaa ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Myös jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata tietotekniikka-alan kehitystä ja alalla esiintyvien työelämälähtöisten ongelmien ratkaisutaitoa pidetään tärkeinä.

Valmistuttuaan opiskelija kykenee toimimaan keskeisissä tietotekniikan insinöörin tehtävissä. Hän kykenee viestimään ja dokumentoimaan toimintaansa, ymmärtää alan käytäntöjä ja oman työnsä vaikutukset yrityksen tai yhteisön tulokseen ja liiketoimintaan. Opiskelija tuntee alansa keskeiset tiedonlähteet ja osaa seurata omaan työhönsä vaikuttavia kehityssuuntia. Hän osaa soveltaa oppimiaan teorioita käytäntöön ratkaistessaan työtehtäviinsä liittyviä ongelmia ja osallistuessaan ammattialansa kehitystehtäviin.

 

Päivätoteutus

Oppiminen on jaettu vuositeemoihin. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on kehittää loogismatemaattista ajattelua ja teknistä ongelmanratkaisukykyä. Toisena vuotena paneudutaan tietoteknisten järjestelmien toteutukseen. Kolmannen vuoden painopisteenä ovat järjestelmien määrittely ja suunnittelu. Viimeisenä eli valmistumisvuotena hyödynnetään ammatillista osaamista ja tietotaitoa tietoteknisten järjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävissä.

Monimuotototeutus

Oppiminen on jaettu vuositeemoihin. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on kehittää loogismatemaattista ajattelua ja teknistä ongelmanratkaisukykyä. Toisena vuotena paneudutaan tietoteknisten järjestelmien toteutukseen. Kolmannen vuoden painopisteenä ovat laiteläheinen ohjelmointi ja digitalisoituminen sekä teollisen internetin haasteet. Viimeisenä eli valmistumisvuotena hyödynnetään ammatillista osaamista ja tietotaitoa yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskeluun sisältyy mm. tietoteknisten järjestelmien suunnittelua, laitesuunnittelua, mobiili-, internet- ym. sovellusten ohjelmointia ja verkkoteknologioita. Tuotteistus-, markkinointi- ja myyntitaidot sisältyvät kaikkien opiskelijoiden kompetenssivalikoimaan. Liiketoimintaosaaminen on myös osa tieto- ja viestintätekniikan insinöörin osaamista.
Opintojaksojen sisällöt opitaan pelillisyyden keinoin.

Päivätoteutus

Opiskelu tapahtuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen modernit laboratoriot, virtuaaliympäristöt sekä monet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Monialaiset projektit vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä teknologiaosaamisen soveltamiskykyä tulevaisuuden haasteissa. Koulutus pyrkii hankeintegraation kautta tuomaan opiskelijoilleen kokemusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä Lapin ammattikorkeakoulun Talvi- ja kylmäteknologian osaamiskeskittymässä (Arctic Power) ja Ohjelmistotekniikan laboratoriossa (PLAB) suoritettavat opinnot.

Monimuotototeutus

Oppiminen toteutuu osittain verkossa, etäopiskeluna, osittain monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen laboratoriot ja muut työtilat Kemin Kosmoksessa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen aikana hankeintegraation kautta käynnissä oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin joissa Lapin AMK on mukana. Hankkeissa toimiminen vahvistaa opiskelijoiden osaamista teknologioiden soveltamisesta. Koulutusohjelma pyrkii hankeintegraation kautta tuomaan opiskelijoilleen kokemusta tutkimus­ ja kehittämistoiminnasta.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Arvioinnit

Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka |monimuotototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Digitalisaatio muuttaa maailmaa!

Teknologialla on keskeinen rooli maailman merkittävimpien haasteiden ratkaisemisessa. Onnistumme, kun valjastamme datan palvelemaan meitä. Tähän tarvitaan osaajia!