Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Kemi, Rovaniemi
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Etä- ja digipalvelu- sekä palveluohjauspainotteinen sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet monipuolisesti osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinä osaat hoitaa, auttaa ja tukea eri-ikäisiä ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Työssäsi korostuvat välitön potilas- ja asiakashoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Sinä hallitset erilaisten ihmisten ja ryhmien kohtaamisen ammattitaitoisesti ja eettisesti hyvällä tavalla. Sairaanhoitajan työsi on itsenäistä ja erittäin vastuullista. Työsi vaatii hyviä työyhteisötaitoja ja kykyä toimia asiantuntijana monialaisissa työryhmissä. Koulutuksen käytyäsi voit toimia sairaanhoitajan ammatissa kotimaassa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Lapin ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa sinä saat lisäksi etä- ja digipalveluihin ja palveluohjaamiseen liittyvää erikoisosaamista. Haluamme näin valmistaa sinua kohtaamaan sosiaali- ja terveysalan uudenlaisen potilas- ja asiakaskunnan, joka toimii sähköisissä verkoissa ja erilaisissa virtuaalisissa yhteisöissä. Nämä asiakkaat haluavat usein ympärivuorokautisia sähköisiä palveluita.  Sairaanhoitajana osaat tukea asiakasta digitaalisessa tiedonkeruussa kuten esimerkiksi sähköisen terveystarkastuksen tekemisessä. Osaat hyödyntää asiakkaan tuottamaan tietoa (älylaitteet, sykemittarit yms.) terveyden edistämisessä ja sairauksien varhaisessa tunnistamisessa. Sinä tunnet yleisimmät digitaaliset terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä niiden asiakaskeskeiset kehittämismenetelmät. Tutustut myös liikkuvien terveys- ja hyvinvointipalveluiden, kuten esimerkiksi palveluauton mahdollisuuksiin palvella potilaita ja asiakkaita.

#lapinamk #laplanduas

Koulutuksesi tapahtuu pääosin korkeakoulumme simulaatio- ja verkkoympäristöissä sekä käytännön harjoitteluissa. Simulaatioympäristöjen korkeatasoinen varustus ja kehittyneet opetus- ja opiskelumenetelmät mahdollistavat monipuoliset oppimistilanteet ja käytännön kokeilut. Simulaatioympäristöissä opiskelet muun muassa potilaan elintoimintojen tarkkailua, hoitotoimenpiteitä, akuuttien tilanteiden hallintaa (ensiapu, elvytystaidot ja muut hätätilanteet), lääkehoitoa, vuorovaikutustaitoja ja kykyä johtaa toimintaa erilaisissa onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Simulaatioympäristöt tarjoavat mahdollisimman todenmukaisen oppimisympäristön, jossa voit turvallisesti opiskella ja harjoitella sairaanhoitajalta edellytettäviä vaativia taitoja. Simulaatioympäristössä oppimistasi tuetaan potilassimulaattoreiden, tietokonepohjaisten simulaatioiden, simulaationäyttelijöiden, kokemuskouluttajien ja virtuaalisen todellisuuden menetelmien avulla. Harjoittelet myös erilaisten hyvinvointimittareiden käyttöä terveyden edistämisessä sekä asiakkaiden ja potilaiden palveluohjauksessa. Onni-hyvinvointiautossa opiskelet palvelujen vientiä lähelle asiakasta harvaan asutulla seudulla. Hyvinvointipysäkillä ja Hyvinvointiapteekissa opiskelet erityisesti eri ikäisten asiakkaiden ja ryhmien terveystarkastuksia, näytteiden ottoa, erilaisia mittauksia ja testauksia sekä asiakkaiden ohjausta ja opastusta.

Koulutuksesi toteutetaan päivätoteutuksena. Oppimisen ja opetuksen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Osa opiskelustasi on itsenäistä opiskelua, johon saat opettajien ohjausta. Ohjaus voidaan toteuttaa koulussa tai verkkoympäristössä.

Osa opiskelustasi on itsenäistä opiskelua, johon saat opettajien ohjausta. Ohjaus voidaan toteuttaa koulussa tai verkkoympäristössä. Verkkoympäristössä opiskelu mahdollistaa sen, että voit useissa tapauksissa opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.

Sinulla on oltava käytössäsi kannettava tietokone tai tabletti. Voit ladata koneellesi Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaat itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa voit käyttää ammattikorkeakoulun tietokoneita.

Opiskelusi on käytännönläheistä. Ratkot opintojesi aikana sairaanhoitajan työssään kohtaamia keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia yhdessä muiden opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien kanssa. Työelämän edustajia toimii taitotyöpajojen ja keskustelutilaisuuksien vetäjinä, luennoitsijoina sekä harjoittelujen ohjaajina. Lisäksi osa opiskelustasi toteutuu työelämän kanssa tehtävinä yhteistyö- ja kehittämishankkeina.

Sairaanhoitajakoulutuksen keskeiset hoitotyön sisällöt ovat:

  • lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö,
  • työikäisten hoitotyö
  • ikääntyneiden hoitotyö,
  • sisätautien hoitotyö,
  • kirurginen hoitotyö,
  • mielenterveys- ja päihdehoitotyö,
  • akuuttihoitotyö (päivystys- ja vastaanottohoitotyö, tehohoitotyö, leikkaus- ja anestesiahoitotyö)
  • hoitotyön kehittäminen ja johtaminen

Kaikkiin näihin osa-alueisiin sisältyy etä- ja digipalvelujen sekä palveluohjauksen opiskelua joko opintosisältöinä ja/tai käytettävien opetusmenetelmien ja -välineiden kautta. Opintoihisi sisältyy lisäksi muiden tieteenalojen, kuten lääketieteen ja lähitieteiden opintoja. Voit suorittaa opintojasi myös kansainvälisessä vaihdossa.

Aikaisemmin ja opiskelusi aikana hankkimasi osaaminen (esim. opiskelu jossakin toisessa korkeakoulussa tai työkokemus) kartoitetaan ja tunnistetaan erilaisin näytöin. Tämän jälkeen ne voidaan hyväksilukea opintoihisi.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Arvioinnit

Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.