Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaalialan osaamisen johtaminen | YAMK

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Kemi
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaalialan osaamisen johtaminen | YAMK

Tavoite

Lapin ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa laajeneviin ja monimuotoistuviin asiantuntijuuden kehittämishaasteisiin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on kouluttaa kansalais- ja aluelähtöisen työn asiantuntijoita. Opiskelu tuottaa uutta työelämässä tarvittavaa osaamista sosiaalialan käytäntöjen ja hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämiseen ja koordinointiin sekä asiakastyön työmenetelmiin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa kansalaisten tarpeiden ja työelämän palvelurakenteiden muutoksiin vauhdittaen osaltaan toimintamallien uudistumista.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä.
Keskeisiä syventäviä ammattiopintoja ovat

  • Työelämän monialainen kehittäminen
  • Kansalais- ja aluelähtöisyys hyvinvointipalveluiden kehittämisessä
  • Hyvinvointipalveluiden yhteiskunnallinen perusta
  • Kehittämishankkeen vaikuttavuus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetuspäiviä on 2-3 päivää kuukaudessa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosiaalialan ylempi AMK, Geronomi (YAMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Arvioinnit

Sosiaalialan osaamisen johtaminen | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.