Sivuston käyttötapa: Mobiili

Terveyden edistäminen | YAMK

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Kemi
Ylemmät AMK-tutkinnot

Terveyden edistäminen | YAMK

Tavoite

Kehitä, uudista ja johda terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen monialaisia palveluja vaativan tason asiantuntijana.

Terveyden edistämisen koulutus on suunniteltu sosiaali- ja terveysalalla työskentelevän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön osaamisen syventämiseen ja vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. Lapin ammattikorkeakoulun Terveyden edistämisen koulutus profiloituu terveyden edistämisen asiantuntijuuteen, johtamiseen ja tutkimukselliseen kehittämiseen sosiaali- ja terveysalalla.

Terveyden edistämisen koulutuksesta valmistuneena osaat vaativan tason asiantuntijana kehittää, uudistaa ja johtaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen monialaisia palveluja. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan johtamiseen, kehittämiseen ja arviointiin julkisella sektorilla että järjestö- ja yksityissektorilla. Valmiudet hyvinvointialojen yrittäjyyteen paranevat. Osaat analysoida, seurata ja kehittää oman alan toimintaa ajankohtaisten kansallisten ja kansainvälisten terveys- ja hyvinvointipoliittisten ohjelmien mukaisesti.
Koulutus syventää ja kehittää erityisasiantuntemustasi ja laajentaa perustutkinnon tuottamaa ja työelämässä karttunutta ammatillista osaamistasi. Tutkinto mahdollistaa työssä olevien geronomien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien jatkokouluttautumisen työn ohessa.

Tutkinto antaa sinulle

  • Lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia
  • Lisää asiantuntijuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
  • Valmiuksia toimia oman alan vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä
  • Osaamista työelämän kehittämiseen

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista 15 op, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista 40 op, vapaasti valittavista opinnoista 5 op ja opinnäytetyöstä 30 op. Vapaasti valittavia opintoja voit suorittaa myös muissa korkeakouluissa.

Syventäviä ammattiopintokokonaisuuksia ovat

  • Työelämän monialainen kehittäminen
  • Näyttöön perustuva tutkiva kehittäminen
  • Terveyden edistämisen johtaminen

Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet.
Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua. Sinulla on myös mahdollisuus valita opintoja Kemin ja Rovaniemen kampusten YAMK -opintojen tarjonnasta valituin osin.

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että voit suorittaa koulutuksen työsi ohessa noin 1,5–2 vuodessa.
Lähiopetuspäiviä on 2-3 päivää kuukaudessa päiväopetuksena ja lisäksi noin 2-3 ilta- ja viikonloppuopetuspäivää lukuvuodessa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (YAMK), Geronomi (YAMK), Liikunnanohjaaja (YAMK), Sairaanhoitaja (YAMK), Terveydenhoitaja (YAMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Arvioinnit

Terveyden edistäminen | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.