Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Data-analytiikka päätöksenteossa, maisteriohjelma

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Data-analytiikka päätöksenteossa, maisteriohjelma

Tavoite

Datan merkitys liiketoiminnalle on merkittävä. Data mahdollistaa kilpailuedun yritykselle vain, jos analytiikka on tehty oikein.

Analysoinnissa tarvitaan yrityksen talous- ja tuotantodataa sekä yrityksen ulkopuolelta hankittavaa informaatiota.

Elinkeinoelämä tarvitsee yhä enemmän osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti sekä liike-elämän toimintoja sekä analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Data-analytiikan osaaja voi tehdä analyysejä liiketoiminnan kannalta oleellisista tiedoista yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten. Kehitystehtävät, ohjelmistorobotiikan ja tiedon hyödyntäminen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi, ovat data-analyytikolle mahdollisia työtehtäviä.

Ohjelmassa pystyt yhdistämään tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja. Näin saavutat osaamisen yritysten laaja-alaisena toiminnan analysoijana ja kehittäjänä. Voit toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä sekä osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen/tarpeen. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen tehokkaalle käytölle.

Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelma on jatkoa aiemmin suoritetuille kandidaattitasoisille opinnoille. Voit olla suorittanut minkä tahansa insinööri (AMK) -tutkinnon tai soveltuvan yliopistotasoisen kandidaattitutkinnon. Kaksivuotinen koulutusohjelma johtaa suoraan DI-tutkintoon. Tämä väylä on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Koulutuksen sisältö

Ohjelman sisältö muodostuu tuotantotalouden, ohjelmistotekniikan ja matematiikan opinnoista. Ohjelmassa pystyt suuntautumaan data-analytiikan ammattilaiseksi ja saamaan lisäksi kattavan kuvan yritysten toiminnoista ja niiden välisistä suhteista. 

Suoraan diplomi-insinööritutkintoa suorittamaan valitut opiskelevat päätoimisten perusopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on päätoimista; erillistä ilta-tai viikonloppuopetusta ei järjestetä.

Opetuksessa hyödynnetään paljon uusia, työelämävalmiuksia tukevia opetusmenetelmiä ja ohjelmistotyökaluja. Opiskelijana pääset muun muassa orientoitumaan aiheeseen mm. yrityslähtöisten harjoitustöiden avulla ja jatkamaan tiedon hankkimista ja soveltamista ongelmalähtöisen oppimisen avulla.

Tentit on usein korvattu case-harjoitustöiden, kehittämisprojektien, ryhmätöiden ja jatkuvan arvioinnin avulla. Lisäksi on mahdollista tehdä harjoitustöitä yrityksiin sekä harjoitella laajojen tietoaineistojen suodattamista ja tulkitsemista kehittämisen lähtökohtana.

Opintojen avulla saat näin ollen teoriatiedon lisäksi paljon muutakin osaamista: tiedon sovelluskykyä, ongelman ratkaisukykyjä, tiimityöskentelytaitoja, johtamisvalmiuksia sekä viestintäosaamista. Lisäksi pääset harjoittelemaan paljon analysointi- ja suunnittelutaitoja sekä kehittämistoiminnan vetäjän taitoja jo opiskeluaikanasi.

Valmistuneena osaat yhdistellä eri tietolähteistä saatavia suuria tietomääriä kokonaisuuksiksi ja osaat analysoida tietoa laaja-alaisesti päätöksentekoa varten. Osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen ja tarpeen, sekä pystyt toimimaan kehittämisprojekteissa. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen käyttöön, joissa mallintaminen ja analyyttinen ajattelu ovat avainasemassa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan maisterihaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit

Data-analytiikka päätöksenteossa, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: