Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Tavoite

Uusien teknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus vaativat fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä ja laskentaan perustuvia prototyyppejä. Laskennallinen tekniikka tarkoittaa erilaisten ongelmien ratkomista matematiikan ja tietotekniikan avulla. Matematiikan ja fysiikan mallien avulla kehität ympäröivää yhteiskuntaa ja edistät teknistä sekä kestävää kehitystä.

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelmassa opit ymmärtämään riippuvuuksia ja vuorovaikutussuhteita tekniikassa sekä arkipäiväisessä elämässä. Opit valmiuksia tehostaa teollista tuotantoa sekä kehittää uusia palveluita tarjoavia ja teollisia prosesseja hyödyntäen matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja.

Tietotekniikan nopea kehitys sekä tietokoneiden laskenta- ja tiedonhallintakapasiteetin voimakas kasvu ovat vauhdittaneet laskennallisen tekniikan läpimurtoa ja lisänneet merkittävästä myös käytännön sovelluksissa syntyviä datamassoja. Tämän seurauksena laskennalliseen tekniikkaan erikoistuneiden osaajien kysyntä on voimakkaassa kasvussa.

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka on sinun valintasi, jos olet teknisesti orientoitunut ja haluat hyödyntää matemaattisia taitojasi ja kiinnostustasi luonnontieteisiin työkaluina paremman tulevaisuuden rakentamiseksi teollisuudessa tai liike-elämässä.

Mitä laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelmassa opit, miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla voidaan analysoida datamassoja sekä suunnitella ja toteuttaa uusia teknisiä ratkaisuja.

Opit tehostamaan teollista tuotantoa sekä kehittämään uusia palvelu- ja teollisuusprosesseja hyödyntämällä matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja. Opit myös, miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla voidaan analysoida datamassoja sekä suunnitella ja toteuttaa uusia teknisiä ratkaisuja. 

Osaamistasi tarvitaan teollisuuden suunnittelussa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä monissa yhteiskunnan kehitystehtävissä tuulivoimaloiden mallinnuksesta silmäsairauksien diagnosointiin. Esimerkkeinä näistä tehtävistä toimivat simulaatioiden käyttäminen teollisten prosessien parantamisessa, liiketoiminnan synnyttämän datan analysointi, uusiutuvan energian käytön ja varastoinnin tehostaminen, ympäristön tilan jatkuva ja automaattinen seuranta tai kuva-analyysi konenäön ja koneoppimisen menetelmin.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinto muodostuu yleisopinnoista, aine- ja sivuaineopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot ovat kaikille tekniikan alojen opiskelijoilla yhteiset. Ne sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan tulevien vuosien opinnoille.

Yleisopinnot painottuvat opintojen alkuvaiheeseen. Yleisopintojen jälkeen valitset itsellesi suuntautumiskohteen kolmesta tarjolla olevasta vaihtoehdosta: teknillinen matematiikka, teknillinen fysiikka ja data-analytiikka.

Teknillisen matematiikan suuntautuminen antaa sinulle vahvat matemaattiset perustiedot ja taidot kytkeä ne käytäntöön, kuten teknisten ja taloudellisten järjestelmien kehitystyöhön. Opinnoissa perehdytään ilmiöiden ja ongelmien kuvailemiseen matematiikan avulla, eli matemaattisten mallien rakentamiseen. Mallien analysoinnissa ja ratkaisemisessa tietoteknisten järjestelmien käytöllä on vahva rooli opinnoissa.

Teknillisen fysiikan opinnoissa opit ymmärtämään fysiikan perusilmiöiden lisäksi riippuvuuksia ja vuorovaikutussuhteita tekniikassa sekä arkipäiväisessä elämässä. Voit painottaa opintojasi materiaalifysiikkaan, sovellettuun optiikkaan tai mikroelektroniikkaan. Työkaluina käytät supertietokoneita, pilvipalveluita ja laskentagridejä, jotka tuovat internetin laskenta-resurssit yhteiseen käyttöön. Esimerkkejä mallinnetuista ilmiöistä ovat aurinkokennot, katalyysi ja korroosio.

Data-analytiikan opinnoissa perehdyt laajojen tietomassojen hallintaan ja analysointiin, opit ymmärtämään tietojen suhteita toisiinsa, löytämään toistuvuuksia ja soveltamaan tietoa esimerkiksi palvelujen kehittämiseen, päätöksenteon tukemiseen tai toimintojen tehostamiseen. Menetelmät pohjautuvat tyypillisesti matematiikkaan ja tietotekniikkaan. Osaat valita sopivimmat tekniikat tietojenkäsittelyyn, sekä suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja teollisuuden ja yritysten tarpeisiin digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet huomioiden.

Laskennallisen tekniikan maisteriohjelmat

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintoja DI-ohjelmaan, jonka suuntautumiskohteen valintaan vaikuttaa kandidaatin opintojesi suuntautumiskohde.

Computational Engineering and Technical Physics -diplomi-insinööriohjelmassa voit syventyä sovellettuun matematiikkaan (mathematics), tietokonenäköön ja hahmontunnistukseen (computer vision and pattern recognition) tai teknilliseen fysiikkaan (technical physics):

  • Sovellettu matematiikka syventyy matemaattisiin malleihin sekä laskennalliseen ongelmanratkaisuun. Sovellettua matematiikkaa voit soveltaa teollisuuden prosessien tai ympäristön ilmiöiden mallinnuksessa, analysoinnissa, optimoinnissa ja ohjauksessa.
  • Tietokonenäön ja hahmontunnistuksen opinnoissa saat valmiudet mallintaa ja tuottaa automaatiokehitystä tukevia teollisia sovelluksia. Opinnoissa keskityt älykkään ja oppivan tietojenkäsittelyn menetelmiin. Data-aineiston analyysi, keskeisten ja olennaisten piirteiden löytäminen runsaasta datasta ja näiden piirteiden luokittelu ovat käytännön sovellusten taustalla.
  • Teknillisen fysiikan opinnoissa keskityt nanofysiikkaan, materiaalifysiikkaan, sovellettuun optiikkaan ja mikroelektroniikkaan. Teknillisen fysiikan tiedoilla pystyt kehittämään materiaalien ominaisuuksia ja tehostamaan teollisuuden mittausteknisiä järjestelmiä kehittämällä sensoreita ja niiden tiedonsiirron liittyvää elektroniikkaa.

Suoritettuasi kandidaatin opinnot data-analytiikan suuntautumisvaihtoehdossa sinulla on myös mahdollisuus jatkaa opintoja laskennallisen tekniikan ja analytiikan Business Analytics -diplomi-insinööriohjelmaan.

Opetus maisteriohjelmissa on pääsääntöisesti englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelman kesto on noin kaksi vuotta.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: