Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Sähkötekniikka

Tavoite

Sähkö on avainroolissa maapallon ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uusiutuva energia, globaali energiantuotannon murros ja tarve tehostaa energian käyttöä tarjoavat sähkötekniikan osaajille työtä nyt ja tulevaisuudessa.  

Sähkötekniikka sopii sinulle, jos et arkaile haasteiden edessä, olet kiinnostunut asioiden toimintaperiaatteista ja tartut innolla toimeen. Myös kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on tärkeä ominaisuus: sähkötekniikassa sovellat matematiikkaa työkaluna sekä fysiikkaa ilmiöinä. Sähkötekniikan osaajana saat loistavan mahdollisuuden olla rakentamassa teknologista murrosta ja sähköistä tulevaisuutta.

LUTissa sovellat osaamistasi sähköistyvän yhteiskunnan uudistamiseen. Teknologian kehittyessä esimerkiksi ilmasta voidaan valmistaa puhtaasti polttoainetta aurinkoenergian avulla, sähköautot latautuvat älykkäästi ja ihmisten hyvinvointia edistetään erilaisin sähköisin sovelluksin. 

Meillä voit syventyä myös aurinkotalouteen – ainoana yliopistona Suomessa. Aurinkotaloudella tarkoitetaan taloudellisesti tehokkainta tapaa hyödyntää auringosta saatavaa tai auringon avulla tuotettua energiaa.

Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella. Erotumme joukosta laaja-alaisuudella: sähkötekniikan ohjelmassamme yhteistyö muiden tekniikan koulutusohjelmien kanssa on tiivistä ja ohjelmassa on myös vahva kytkentä talouden opintoihin. 

Mitä sähkötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ohjelmassa opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä siirretään ja käytetään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä. 

Opinnoissasi painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan energian tuotantoa ja käyttöä. Syvennyt muun muassa älykkääseen sähköverkkoon, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan, sähkökoneisiin, automaatioon sekä tehoelektroniikkaan. Hallitset sähköön liittyvät ilmiöt sekä sähkötekniikan ja elektroniikan toimintaperiaatteet. 

Koulutuksen sisältö

Tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista, aine- ja sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot ovat kaikilla tekniikan alojen opiskelijoilla yhteiset. Ne sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan tulevien vuosien opinnoille.

Ensimmäisenä vuonna opinnot sisältävät etupäässä insinöörin yleissivistykseen kuuluvia yhteisiä opintoja, kuten fysiikkaa, mekaniikkaa, energiatekniikkaa, ympäristötekniikkaa, teknistä piirustusta ja ohjelmointia. Tietenkin myös sähkötekniikan ja elektroniikan opiskelu aloitetaan heti ensimmäisenä syksynä sekä teoriassa että käytännössä. Ensimmäisen syksyn aikana myös tutustutaan yliopisto-opiskeluun ja sähkötekniikan koulutusohjelman tarjoamiin opiskelu ja työskentelymahdollisuuksiin, minkä perusteella suunnitellaan oma opinto-ohjelma koko kandidaatin- ja myös DI-vaiheen opintoihin.

Toisena opiskeluvuonna sähkötekniikan opiskelijat lukevat yleissivistävistä opinnoista matematiikkaa, termodynamiikkaa ja teknistä suunnittelua. Sähkötekniikan opinnoissa paneudutaan mittaus- ja automaatiotekniikkaan sekä magnetismiin. Myös laboratoriotyöskentely jatkuu koko lukuvuoden ajan. Toisena vuonna alkavat myös valinnaisten opintojen opinnot. Kandidaatintutkinnossa voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta: sähköenergiajärjestelmät, elektroniikka ja älykkäät järjestelmät.

Kolmantena vuonna opintoihin sisältyy sähköturvallisuuden, sähköverkkotekniikan ja sähkökäyttötekniikan opintoja sekä tietysti laboratoriotyöskentelyä. Lisäksi jatketaan toisena vuonna valitun opintosuunnan opintoja. Kolmantena opiskeluvuotena tehdään myös kandidaatintyö.

Voit valita kolmesta erillisestä valinnaisesta moduulista:

 • Sähköenergiajärjestelmien opinnoissa perehdyt sähköenergiajärjestelmiin sekä erilaisten voimalaitosten ja sähkömarkkinoiden keskeisiin toimintaperiaatteisiin. Tutustut myös uusiutuvaan energiaan, erityisesti tuuli- ja aurinkovoimaa tuottavaan tekniikkaan sekä taloudellisuuden periaatteisiin.
 • Elektroniikan opinnot suoritettuasi osaat käyttää keskeisiä elektroniikan mittalaitteita ja ratkaista ongelmia, jotka liittyvät analogiseen ja digitaaliseen elektroniikkaan. Opit ymmärtämään radioaaltojen etenemistä sekä tunnistamaan keskeiset siirtotiet, radiotekniikan osat ja antennityypit.
 • Älykkäiden järjestelmien opinnoissa perehdyt muun muassa digitaaliseen säätämiseen sekä mikroprosessoreihin ja niiden ohjelmointiin.

Sähkötekniikan maisteriohjelma

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan sähkötekniikan maisteriohjelmassa. Opit soveltamaan sähkötekniikan keskeisiä teorioita sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin sekä alan tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Saat valintasi mukaan syvälliset tiedot elektroniikasta, sähköverkkotekniikasta tai sähkökäyttöjen tekniikasta. Vaihtoehtoisesti voit syventyä aurinkotalouteen tai sähkömarkkinoihin

Sähkötekniikan DI-vaiheen opinnoissa voit koota haluamasi opintopaketin valitsemalla 2–3 itseäsi kiinnostavaa moduulia:

 1. Sähköverkot
 2. Electricity Market 
 3. Electrical Drives
 4. Power Electronics
 5. Design of Electrical Machines
 6. Electric Conversion Systems
 7. Solar Economy
 8. Control and Automation
 9. Embedded Systems
 10. Elektroniikan komponentit
 11. Elektroniikan tuotesuunnittelu
 12. Microelectronics

Diplomi-insinöörin ohjelmassa osaamisesi syventyy, ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. Voit hakea myös erillishaun kautta etäopiskeluohjelmaan ja suorittaa moderneja energiajärjestelmiä koskevan DIODI-ohjelman tai kone- ja sähkötekniikan MEC & ELEC -ohjelman etä- ja monimuoto-opintoina.

Uusiutuvat energiajärjestelmät ovat LUTin sähkötekniikan tutkimuksen polttopisteessä. Etsimme muun muassa energian jakeluun ja varastointiin ratkaisuja, jotka mullistavat maailman. Rakennamme energiajärjestelmää, jossa polttoaineita tuotetaan aurinkosähkön avulla vedestä erotetusta vedystä ja hiilidioksidista. Samoista raaka-aineista tuotamme myös ruokaa – proteiinijauhetta, joka voi mullistaa perinteisen ruuantuotannon. 

Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella. Erotumme joukosta laaja-alaisuudella: sähkötekniikan ohjelmassamme on vahva kytkentä talouden opintoihin ja yhteistyö energiatekniikan, konetekniikan sekä ympäristötekniikan koulutusohjelmien kanssa on tiivistä. Myös osa kandidaatinopinnoista on näillä koulutusohjelmilla yhteisiä. Myöskään sähkömarkkinoihin liittyviä aiheita ei käsitellä muualla yhtä laajasti.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit

Sähkötekniikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Teknologialla rakennetaan tulevaisuutta

Teknologialla on keskeinen rooli maailman merkittävimpien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemisessa. Haasteita ratkomaan tarvitaan parhaat osaajat!