Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tietojohtaminen ja johtajuus, maisteriohjelma

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Päiväopinnot
Lahti
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Tietojohtaminen ja johtajuus, maisteriohjelma

Tavoite

Ohjelmassa saat monipuoliset valmiudet liike-elämän johtotehtävissä toimimiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on tiedot, taidot ja asenteet, jotka ovat oleellisia myös tutkijaksi kouluttautumista varten.

Saat valmiuksia ymmärtää, miten tietoa ja inhimillisiä voimavaroja voidaan hyödyntää teknologisen muutoksen ja globaalin kilpailun synnyttämässä tietointensiivisessä liiketoiminnassa. Tietojohtamisen ja johtajuuden opiskelijana pääset edelläkävijäksi ymmärtämään näitä uusia haasteita ja niiden ratkaisuja ja kehität henkilökohtaista kilpailuetuasi. 

Ohjelmasta valmistuttuasi:

  • olet oman tieteenalasi pätevä asiantuntija,
  • osaat soveltaa liiketaloustieteen oppeja,
  • osaat integroida liiketaloustieteen eri aloja ja näkemyksiä,
  • olet aikaansaava ja vastuullinen tiimipelaaja,
  • sinulla on globaali näkökulma liiketoimintaan,
  • tunnet tietojohtamisen ja johtajuuden keskeiset teoriat, näkökulmat ja käsitteet,
  • osaat soveltaa käsitteellisiä välineitä käytännön liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseen ja arvioimaan niitä kriittisesti,
  • omaat vahvat analyyttiset ja metodologiset tiedot ja taidot ja kykenet toteuttamaan itsenäisen tieteellisen tutkimusprojektin,
  • omaat menestyksekkään johtamisen kannalta tärkeimmät tiedot, asenteet ja taidot liittyen esim. viestintään, yhteistyön tekemiseen, ongelmanratkaisuun ja kriittiseen ajatteluun.

Koulutuksen sisältö

Nykyisessä jatkuvasti ja ennakoimattomasti muuttuvassa, globaalissa taloudessa yritysten kestävän kilpailuedun pääasiallinen lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta ja organisoitumaan tilanteiden mukaan.

Tietoon ja osaamiseen perustuva uusi talous vaatii johtamiselta erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä kuin tuotannolliseen kokoon ja tehokkuuteen perustuva kilpailu. Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma tarjoaa malleja ja välineitä, joiden avulla edistetään yrityksen kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella.

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma on poikkitieteellistä tekniikan ja talouden osaamista hyödyntävä kokonaisuus sinulle, joka haluat ymmärtää syvällisesti tiedon merkityksen tuotannontekijänä. Ohjelmassa opit ymmärtämään niitä keinoja, joilla voidaan tukea organisaatioiden toimintaa muuttuvassa, verkottuneessa tietotaloudessa.

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma on suunniteltu työnohessa opiskeluun soveltuvaksi. Ohjelman opetus toteutetaan pääosin intensiiviopetuksena perjantaisin ja lauantaisin Lahdessa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan maisterihaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta


Arvioinnit

Tietojohtaminen ja johtajuus, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Uramahdollisuuksia erilaisille osaajille!

Teknologiayritysten monipuolisissa työtehtävissä tarvitaan talouden, hallinnon, viestinnän, markkinoinnin ja esimerkiksi vastuullisuuden osaajia.