Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuototeutus

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Oulainen, Oulu
Alkavat koulutukset
Oulainen
Syksy

Oulainen
Kevät

Oulu
Kevät

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuototeutus

Sairaanhoitajan työssä tarvitset oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Hoidat erilaisia asiakkaita/potilaita itsenäisesti ja yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Osaat suunnitella, koordinoida ja kehittää hoitotyötä. Kykenet kantamaan vastuuta kokonaisuuksista ja johtamaan tiimejä. Laaja tietoperusta, organisointitaidot ja jatkuva kehittyminen ovat välttämättömiä. Sairaanhoitajan työ muuttuu ja kehittyy koko ajan mm. terveyspalvelujen ja teknologian kehityksen myötä.

Sairaanhoitajana et pelkää muutoksia, uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Äkilliset muutokset potilaiden voinnissa vaativat ripeitä päätöksiä, toimintaa ja paineensietokykyä. Pitkäaikaisissa hoitosuhteissa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä. Sairaanhoitaja tarvitsee hyviä ihmissuhdetaitoja ja tilannetajua sekä asiakastyössä että yhteistyössä muun henkilökunnan ja omaisten kanssa. Sairaanhoitajan työ on joskus fyysisesti raskasta. Joudut kohtaamaan myös vaikeita tilanteita, joissa tarvitaan paljon henkisiä voimavaroja.

Sairaanhoitajan opintoihin Oamkissa kuuluu toimenpide- ja simulaatioharjoittelua opintojen kaikissa vaiheissa. Opinnoissa on paljon itsenäistä opiskelua, ryhmä- ja verkkotyöskentelyä. Sairaanhoitotyön harjoittelu työpaikoilla kuuluu jokaiseen opiskeluvaiheeseen. Harjoittelussa tehdään usein vuorotyötä (myös viikonloppuisin) ja harjoittelupaikat voivat olla eri puolella Suomea (kulku omakustanteisesti). Harjoittelussa opitaan sairaanhoidon lisäksi ammatillista vastuuta ja työelämätaitoja.

Sairaanhoitajaopintojen ensimmäisen vuoden jälkeen osaat perusteet asiakkaan päivittäisestä auttamisesta sekä kansansairauksien ja kirurgisesta hoitotyöstä. Osaat myös antaa apua henkeä uhkaavissa tilanteissa. Jo alkuvaiheessa opintoihin sisältyy myös lääketieteellisiä ja luonnontieteellisiä opintoja. Toisen lukuvuoden aikana opit tutkimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti sekä perehdyt mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyöhön. Kolmannen vuoden opinnoissa opit ikääntyneiden hoitotyötä, vastaanottotyötä sekä johtamista ja päätöksentekoa.

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot (30 op) suoritetaan kahden viimeisen lukukauden aikana tai kun olet suorittanut opintoihin kuuluvan osaamisen arvioinnin. Voit hyödyntää sekä Oulun että Oulaisten kampusten opintotarjontaa:

- akuutti- ja kiireetön avohoitotyö

- gerontologinen hoitotyö

- lasten, nuorten ja perheen hoitotyö

- mielenterveys- ja päihdehoitotyö

- perioperatiivinen hoitotyö

- sisätautien ja kirurginen hoitotyö

- tehohoitotyö

- palliatiivinen ja saattohoitotyö

- patient safety for future healthcare professionals.

Syventäviin opintoihin kuuluu myös valinnaisia lääketieteen opintoja ja 12 viikkoa harjoittelua. Voit hankkia lisävalmiuksia tulevaisuuden työtehtäviin valitsemalla vapaasti valittavia opintoja (10 op) syventävien opintojen tarjonnasta, valtakunnallisesta ammattikorkeakoulujen CampusOnline.fi -opintotarjonnasta ja esimerkiksi laajasta hoito- ja viestintäteknologian opetustarjonnasta.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu


Arvioinnit
Sairaanhoitaja (AMK) | monimuototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.