Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Sosiaali- ja terveysala | Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen | YAMK

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1–2,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Oulu
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala | Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen | YAMK

Master- tutkintoon johtava koulutus antaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi akuutti- ja ensihoidon asiantuntijatehtävissä, johtamisessa- ja kehittämisessä. Osaat kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi sekä uudistaa ja johtaa päivystyksellisiä palveluita alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Master-tutkinnon opinnoissa sinulle muodostuu syvällinen kuva ammattialastasi, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Saat valmiudet alasi tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Saat valmiudet myös elinikäiseen oppimiseen ja ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti neljään osaamisteemaan:

- akuutti- ja ensihoidon asiantuntijaosaaminen

- johtamisosaaminen

- tutkimus- ja kehittämisosaaminen

- liiketoimintaosaaminen.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden. Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

- akuutti- tai ensihoidon johtamisen ja kehittämisen asiantuntijaosaamisen opinnot

- johtamisosaamisen opinnot

- tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot

- monialaiset vaihtoehtoiset opinnot

- vapaasti valittavat opinnot

- opinnäytetyö.

Keskeisinä akuutti- ja ensihoidon kehittämis- ja johtamisopintojen sisältöinä  ovat:

- päivystyksellisten palvelujen ja palvelutason kehittäminen (5 op)

- akuuttihoitotyön ja ensihoidon johtajuus ja johtaminen, (5 op)

- operatiivisen johtamisen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen (5 op)

- tulevaisuuden akuuttihoitotyö ja ensihoito (5 op)

- tutkimus ja tiedontuottamismenetelmät (10 op)

Lisäksi tutkinnossa on laaja tarjonta esimerkiksi kliinistä asiantuntijuutta kehittävistä opinnoista:

- asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen (5 op)

- ensihoitolääketieteen soveltaminen ja näyttöön perustuva toiminta (5 op)

- laajavastuinen kliininen hoitotyö (5 op)

- hoitotyön erityiskysymykset (5 op)

tai johtamisosaamista kehittävistä opinnoista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Arvioinnit
Sosiaali- ja terveysala | Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.