Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Sosiaali- ja terveysala | Kliininen asiantuntija | YAMK

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1–2,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Oulu
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala | Kliininen asiantuntija | YAMK

Sosiaali- ja terveysala on murroksessa, meneillään on laaja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisprosessi ja alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. Kliinisia asiantuntijoita ja uudistajia tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä.

Koulutus mahdollistaa osaamisesi syventämisen terveysalan monialaiseen, laajavastuiseen asiantuntijatyöskentelyyn, ihmislähtöiseen tutkimukselliseen työelämän kehittämiseen, projekti- ja innovaatiotoimintaan. Tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi sekä kehittää ja uudistaa terveysalaa näyttöön perustuen.

Koulutus antaa valmiudet kliinisessä hoitotyössä itsenäiseen potilaan tutkimiseen ja hoidon tarpeen arviointiin sekä oireen mukaisen hoidon aloittamiseen ja seurantaan niin akuuteissa kuin kroonisissa terveysongelmissa.

Master-tutkinnon opinnoissa sinulle muodostuu syvällinen kuva ammattialastasi, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Syvennät osaamistasi tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Vahvistat valmiuksiasi elinikäiseen oppimiseen, ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti neljään osaamisteemaan:

  • kliininen asiantuntijaosaaminen
  • johtamisosaaminen
  • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • liiketoimintaosaaminen.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden.

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

  • Kliininen asiantuntijaosaaminen (bioanalytiikka, radiografia, laajavastuinen kliininen hoitotyö, palliatiivinen hoito (20 op)
  • Johtamisosaamisen opintoja (10 op)
  • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (15 op)
  • Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisten opintojen osaamisteemoista (10 op): johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen
  • Vapaasti valittavia opintoja (5 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Arvioinnit
Sosiaali- ja terveysala | Kliininen asiantuntija | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.