Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysala | Kuntoutuksen erityisasiantuntija | YAMK

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1–2,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuoto- ja verkkokoulutus
Oulu
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala | Kuntoutuksen erityisasiantuntija | YAMK

Master-tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi urakehityksesi mukaisesti kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Tutkinnon suoritettuasi osaat johtaa kuntoutuksen kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Osaat toimia moniammatillisen ja- toimijaisen kuntoutuspalveluverkoston johtajana ja kehittäjänä. Osaat ennakoida kuntoutuksen suuntaa Suomessa ja ulkomailla sekä innovatiivisesti kehittää monialaisen kuntoutuksen toimintamalleja näyttöön perustuen. Osaat arvioida ja kehittää kuntoutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Osaat käyttää kuntoutuksen dialogisia työmenetelmiä. Ymmärrät hyvinvointiteknologian merkityksen ja mahdollisuudet kuntoutuksessa.

Master-tutkinnon opinnoissa sinulle muodostuu laaja-alainen ymmärrys kuntoutusasiakkuudesta ja kuntoutusalasta sekä sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Osaat etsiä, käyttää, soveltaa ja tuottaa tutkimustietoa kuntoutuksen ja kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi.

Koulutuksen sisältö

Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti neljään osaamisteemaan: 

  • alan asiantuntijaosaamiseen (kuntoutus)
  • johtamisosaamiseen
  • tutkimus- ja kehittämisosaamiseen
  • liiketoimintaosaamiseen.  

Osaamisteemojen opinnoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi tukevan kokonaisuuden.

Monialaisina yhdessä opiskeltavina opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin  johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Kuntoutuksen erityisasiantuntijaopinnot koostuvat seuraavista opinnoista: 

  • kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat
  • kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit
  • kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä
  • kuntoutuksen näyttöönperustuvuus, vaikuttavuus ja laatu.

Vapaasti valittavia opintoja on 5 op. Ne voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa.

Opinnäytetyön laajuus on 30 op.  

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Arvioinnit

Sosiaali- ja terveysala | Kuntoutuksen erityisasiantuntija | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Haku rikosseuraamusalan koulutukseen tammikuussa

Tutkintokoulutus valmistaa vartijaksi – monipuolisia ominaisuuksia ja taitoja vaativaan ihmissuhdetyöhön. Tutustu ja hae 2.–28.1.2020!

Lue lisää