Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Oulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Sosionomiopinnot kiinnostavat sinua, joka haluat tehdä työtä ihmisten parissa. Koulutuksen tavoitteena on, että sinä kehityt asiantuntevaksi ihmisten arkielämän tukijaksi ja toiminnan kehittäjäksi. Sinulla on luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi.

Voit suunnata opintojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa haluat työskennellä, esimerkiksi aikuissosiaalityö, lastensuojelu, mielenterveystyö, nuorisotyö, päihdetyö, vammaistyö, vanhustyö tai varhaiskasvatus.

Sosionomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tältä pohjalta osaat kehittää toimintaa ja hyvinvointipalveluja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Osaat soveltaa tuen ja ohjauksen tavoitteellisia menetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä osaat analysoida hyvinvointipalveluiden muutoksia.  Lisäksi sosionomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa osallisuuteen perustuvia, eettisesti kestäviä palveluja verkostoituvissa asiakasprosesseissa ja palvelujärjestelmissä. 

Koulutuksen sisältö

Päivämuotoinen opiskelu on päätoimista opiskelua itsenäisesti ja yhteistoiminnallista opiskelua erilaisissa ryhmissä ja oppimisympäristöissä. Tällainen opintojen toteutustapa soveltuu erityisesti sinulle, jolla on tutkinnon alalta vähän tai ei lainkaan työkokemusta tai ammatillista osaamista.

Opinnoissa perehdytään sosiaalialan työn yhteiskunnallisiin, yksilöllisiin ja eettisiin kysymyksiin. Osaamista laajennetaan asiakastyön prosessien ohjaamisessa, sosiaalialan hallinnossa ja palvelujen kehittämisessä. Osaamista voit syventää sosiaalialan ammatillista osaamista syventävillä opinnoilla ja tutkimus-, kehittämis-, yrittäjyys- ja johtamisopinnoilla. 

Ammatillista kasvua tukevat teoriaopinnot ja niiden soveltaminen tapahtuu ohjatuissa harjoitteluissa. Teoriaopinnot ja harjoittelut muodostuvat opinnoissa kiinteäksi kokonaisuudeksi. Opintoihin sisältyy projektiharjoittelu ja kolme pitkää ammattiharjoittelua, yhteensä 30 viikkoa. Sellaista harjoittelua varten, johon olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten lasten kanssa, sinun tulee hankkia rikostaustaote. Ammattiopintojen Sosiaalialan ammatillista osaamista syventävässä moduulissa on poikkeuksellisen laaja valikoima opintojaksoja, joista sinä valitset neljä (4). 

Vapaasti valittavat opinnot voit valita oman mielenkiintonsi mukaan oman tutkinto-ohjelman tai ammattikorkeakoulun toisen tutkinto-ohjelman opintoja. 

Lähiopiskelu sisältää: opetus- ja ohjauskeskusteluja, ryhmä- ja yhteistoiminnallista työskentelyä, luentoja ja seminaareja sekä verkko-opintoja. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi kirjallisuuteen perehtymistä, oppimistehtävien tekemistä ja verkko-opiskelua.

Sinulta odotetaan kasvua omassa ammatillisuudessa, itseohjautuvuudessa, aktiivisuudessa ja vastuullisuudessa. Oman opiskelun suunnittelu (hops) on työkalu opintojen suunnitteluun sekä arviointiin. Opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojen suunnitteluun ja opiskelumuodon valintaan sekä neuvoja, miten voit kehittää omaa opiskelua.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Arvioinnit
Sosionomi (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.