Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Insinööri (AMK) | Energia- ja ympäristötekniikka | päivätoteutus

Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Insinööri (AMK) | Energia- ja ympäristötekniikka | päivätoteutus

Tavoite

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus tarjoaa monipuolisen väylän insinööriksi. Koulutus liittyy koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin kuten miten käytämme tehokkaasti rajallisia energia- ja raaka-ainevarojamme ja miten vähennämme ympäristön kuormitusta.

Alan insinöörinä tiedät maailmanlaajuisten ja kansallisten energia- ja raaka-ainevarojen mahdollisuudet ja rajoitteet. Tunnet energia- ja ympäristöalan teknologiat ja tulevaisuudennäkymät. Hallitset alalla käytössä olevat keskeiset perusoperaatiot niin hyvin, että sinulla on kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan edellytykset työllistyä monenlaisiin insinöörin tehtäviin ympäristötarkastajasta teollisten prosessien asiantuntijaksi.

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Koulutuksen sisältö

SAMK:ssa kaikki koulutusalalle tulevat opiskelijat suorittavat energia- ja ympäristötekniikan perusopinnot. Niistä opiskelija saa virtaustekniikan, kylmätekniikan, lämmönsiirron, prosessitekniikan, automaatiotekniikan, uusiutuvan energian, lämpöpumpputekniikan, ydinenergian sekä toimintajärjestelmä- ja projektiosaamisen perusosaamisen. Sen jälkeen opiskelija erikoistuu kiinnostuksensa mukaan energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiin tai ympäristötekniikkaan ja ympäristönsuojeluun.

Näitä opiskelet:

 • virtaus- ja lämmönsiirtoprosessit sekä laitteet
 • prosessi- ja automaatiotekniikka
 • uusiutuva energia ja ydinenergia
 • toimintajärjestelmät ja projektit
 • energiatalous ja energiatehokkuus
 • energian tuotannon prosessit ja laitteet
 • energian tuotannon ja jakelun järjestelmät
 • ympäristöalan kemia
 • ympäristölainsäädäntö ja ympäristötalous
 • vesi- ja jätehuoltotekniikka
 • ympäristönsuojelutekniikka

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Pori
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....

Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu