Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosionomi (AMK) | Sosiaaliala | päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Pori
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | Sosiaaliala | päivätoteutus

Sosionomin (AMK) työ on eri-ikäisten ihmisten kasvun, kehityksen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista, arjessa selviytymisen ohjaamista, yhteisöjen vahvistamista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja tiedottamista, palveluihin ohjausta ja tuottamista sekä työn kehittämistä eri asiakasryhmien kanssa. Sosionomina (AMK) sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Inhimillisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edustajana edistät ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Tutkinnon tavoitteena on tuottaa tiedostavia, omaa osaamistaan arvostavia sekä ammatti-identiteetiltään vahvoja sosiaalialan osaajia. SAMK:ssa opiskelijat ovat koko opintojen ajan mukana ammatillisen kasvun pienryhmissä, joissa tuetaan ja edistetään opiskelijan ammatillista ja persoonallista kasvua sekä heidän kehittymistään osaajiksi, jotka ymmärtävät sosiaalisen ja eettisen näkökulman merkityksen hyvinvointi- ja kasvatustyössä.

Opiskelu sosiaalialan päivätoteutuksessa toteutuu yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteella. Opetus rakentuu pääsääntöisesti noin 7 viikon oppimisprojekteista, joita opiskelijat työstävät vaihtuvissa ryhmissä.  Oppimisprojekteja on 2-3/lukukausi, yhteensä siis 14-15 kpl sosionomiopintojen kuluessa.

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Sosiaalialan koulutusohjelman opiskelija opiskelee 3 - 3,5 vuoden aikana seuraavia sisältöjä:

 • yhteiskuntatieteelliset aineet
 • sosiaalialan ammatillinen työ ja ammatillinen vuorovaikutus
 • monikulttuurinen työ
 • tutkimus, kehittäminen ja johtaminen
 • tiedonhankinta-, viestintä- ja kieliopintoja
 • Vaihtoehtoisia ammattiopintoja:

Ammattiopinnoissa on mahdollisuus syventyä johonkin seuraavista sosiaalialan tehtäväalueista:

  • aikuissosiaalityö
  • erityiskasvatus ja vammaistyö
  • lastensuojelu, perhetyö ja nuorisokasvatus
  • varhaiskasvatus

Syventävät opinnot toteutetaan, kun vähintään 12 opiskelijaa valitsee kyseisen syventävän kokonaisuuden.  Vaihtoehtoisten ammattiopintojen perusryhmän maksimikoko on 25 opiskelijaa.

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on noin 6000 opiskelijan ja 400 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueella Satakunnan ammattikorkeakoulu on merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä. SAMKin visio on, että jokainen...


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Arvioinnit

Sosionomi (AMK) | Sosiaaliala | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.