Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Ylemmät AMK-tutkinnot
Ei arviointeja

Toimitusverkoston kehittäminen | YAMK

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Toimitusverkoston kehittäminen | YAMK

Koulutus antaa erittäin kattavan kuvan toimitusketjun ja -verkoston merkityksestä yrityksen toimintojen osana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toiminnassa. Koulutuksen suorittanut pystyy operoimaan asiantuntijana erilaisissa tiedon, tavaran ja materiaalin hankintaan ja liikutteluun liittyvissä tehtävissä aina suunnittelusta, toteutuksen kautta analysointiin ja kehittämiseen niin, että yrityksen tai organisaation suorituskyky osana toimitusverkostoa kehittyy. Koulutus keskittyy erilaisiin yrityksen ja organisaatioiden perustehtäviin tarkastellen niitä nimenomaan toimitusverkoston osana.

Toimitusverkostojen kehittämisen opinnoissa opiskellaan joustavasti ja yhteisöllisesti työn ohessa. Opiskelija oppii tunnistamaan työelämän kehittämiskohteita ja löytämään niihin ratkaisuja. Koulutus on tarkoitettu työelämässä oleville eri alojen edustajille, jotka toimivat nyt tai tulevaisuudessa toimitusketjun tai toimitusverkoston hallinnan tehtävissä. Koulutus soveltuu yhtä hyvin teollisuuden tuotehankinnan parissa toimiville kuin palvelusektorin hankinnoista ja toimituksista vastaavillekin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa laaja-alaista osaamista toimitusverkostojen hallintaan ja kehittämiseen sekä yritysten ja organisaatioiden suorituskyvyn varmistamiseen kaikilla tavaraa ja tietoa liikuttelevilla aloilla. Koulutus tuottaa osaamista, joka mahdollistaa toimitusverkostoissa työskentelyn johto- ja asiantuntijatason tehtävissä sekä uralla etenemisen ja jatko-opiskelun.

Koulutus keskittyy yritysten luomiin toimitusverkostoihin ja siihen, millä keinoin verkostojen kilpailukykyä voidaan parantaa. Asiaa tarkastellaan yritysten toiminnan eri näkökulmista: talouden, juridiikan, johtamisen, prosessien ja teknologian sekä ennen kaikkea asiakkaan silmin. Kullakin on osansa toimitusverkoston toiminnassa ja sen kehittämisessä. Yrityksiä ovat myös julkiset organisaatiot, joiden tarkoitus ei ole voiton tuottaminen omistajille vaan ennemmin lakisääteinen palvelutehtävä. Koulutus on suunnattu yhtä hyvin teollisuuden tuotehankinnan parissa toimiville kuin palvelusektorin hankinnoista ja toimituksista vastaaville.

Koulutuksen suorittanut hallitsee toimitusverkoston toiminnan perusperiaatteet sekä sen toimivuuteen vaikuttavat tekijät eri näkökulmista kuten talous, juridiikka ja teknologia. Hän saa valmiudet organisaationsa toimitusverkoston kehittämiseen sekä strategiselta tasolta että käytännön toimintojen osalta. Hän oppii hyödyntämään erilaisia työkaluja ja tekniikoita kehittämisen välineinä hyödyntäen moderneja menetelmiä. Laajat tietomassat sekä niiden analysointi ja jalostaminen ovat tärkeitä toimitusverkoston toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Se vaatii osaamista, jota koulutus tarjoaa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Rauma
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

YAMK (useita tutkintonimikkeitä)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....

Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu