Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tradenomi (AMK) | Kansainvälinen kauppa | päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Rauma
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Tradenomi (AMK) | Kansainvälinen kauppa | päivätoteutus

Liiketalouden koulutus Raumalla painottuu kansainväliseen kauppaan. Monipuolisten oppimismenetelmien, yritysyhteyksien sekä projektien kautta teoria ja käytäntö yhdistyvät opiskelussa. Liiketalouden (kansainvälisen kaupan) tradenomi ymmärtää yrityksen kansainvälistymisen osana sen kehittämistä.

SAMKin Rauman Kampus on kansainvälinen opiskeluympäristö, jossa tutustuu kymmeniin eri kansallisuuksiin. Lisäksi opintojen aikana voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Myös opintoihin sisältyvä 30 opintopisteen harjoittelu tai osa siitä voidaan suorittaa ulkomailla.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perus- ja ammattiopinnoista. Kolmantena vuonna suoritetaan täydentävät opinnot, joissa opiskelijalla on valittavanaan kaksi opintopolkua; Sustainable Business in International Markets ja Maritime Business. Halutessaan opiskelija voi suorittaa täydentävät opinnot myös SAMK:n kumppanikorkeakoulussa ulkomailla.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa tarvitaan tiettyjä perustaitoja kuten monipuolista kieli- ja viestintätaitoa, globaalia ajattelukykyä, analyyttistä lähestymistapaa toiminnassa esiintyviin ongelmiin ja haasteisiin, tietoverkkojen hyödyntämistaitoa sekä kansainvälisten markkinoiden, liiketoimintaprosessien ja logistiikan tuntemusta.

Opintosi painottuvat kansainväliseen markkinointiin, taloushallintoon ja rahoitukseen, kulttuurien väliseen viestintään ja liiketoimintakulttuurien tuntemukseen. Monipuolisten oppimismenetelmien, yritysyhteyksien sekä projektien kautta teoria ja käytäntö yhdistyvät opiskelussa.

Ensimmäisenä vuonna suurin osa opinnoista toteutetaan suomeksi, mutta tämän jälkeen opiskelu tapahtuu pääosin englanniksi.

Kolmantena vuonna opiskelija valitsee kiinnostuksensa mukaan joko Sustainable Business in International Markets tai Maritime Business-painotteiset kansainväliseen kauppaan keskittyvät täydentävät ammattiopinnot. Sustainable Business in International Markets opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy hyvään hallintotapaan (corporate governance) sekä syventää kansainväliseen markkinointiin ja rahoitukseen liittyvää osaamistaan. Maritime Business kokonaisuudessa painopiste on merenkulkuun liittyvässä liiketoiminnassa. Tässä opintokokonaisuudessa opiskelija syventää osaamistaan niin satamatoimintojen, laivanrakennukseen kuin merenkulkuun ja sen logistiikkaan liittyvän liiketoiminnan osalta.

Kolmannen vuoden syksyn aikana opiskelija voi syventää osaamistaan osallistumalla kansainväliseen vaihtoon, jolloin opiskelija voi suorittaa kaikki tai osan täydentävistä opinnoista SAMK:n kumppanikorkeakoulussa ulkomailla.

Näitä opiskelet

  • liiketoiminta ja kauppa kansainvälisessä ympäristössä
  • kansainvälinen markkinointi
  • taloushallinto ja rahoitus
  • merenkulkuun liittyvä liiketoiminta
  • kulttuurien, erityisesti Aasian tuntemus ja kulttuurien välinen viestintä
  • englanti ja muut valitsemasi vieraat kielet

Kansainvälisen kaupan koulutuksessa toteutetaan sulautuvaa opetusta, jossa integroidaan monipuolisesti lähiopetusta, ongelmaperustaista oppimista, projektioppimista, ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä.

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on noin 6000 opiskelijan ja 400 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueella Satakunnan ammattikorkeakoulu on merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä. SAMKin visio on, että jokainen...


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori


Arvioinnit

Tradenomi (AMK) | Kansainvälinen kauppa | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Menesty kauppatieteiden pääsykokeessa

”Valmennuskeskuksen kurssilla ymmärsin, kuinka pintapuolisesti varsinkin taloustiedon osuus lukiossa käsitellään.” Tule mukaan oivaltamaan ja oppimaan!