Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Itsenäiset maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Environmental Engineering and Management (MSc) | päiväopinnot

Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: 1.8.2023
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: 1.8.2023
Toteutustapa
Lähiopetus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Environmental Engineering and Management (MSc) | päiväopinnot

Tallinn University of Technology (TalTech)

Yhteiskuntamme tietoisuus teollisen tuotannon vaikutuksista ympäristöön kasvaa jatkuvasti. Koulutusohjelmassa tutustut ympäristösuunnittelun teknologioihin ja käsitteisiin, joiden myötä saat valmiudet kehittää teollisen tuotannon kestäviä ratkaisuja. Lisäksi sinulle muodostuu yhteinäinen lähestymistapa ajankohtaisiin ja pidemmän aikavälin ympäristöhaasteisiin. Koulutusohjelma esittää monitieteisiä ratkaisuja vesien, jätevesien- jätehuollon ja ilmansaasteiden yhtenäiseen hallintaan.

Koulutusohjelman sisältö

Ohjelman tavoitteena antaa opiskelijoille tarvittavat tiedot ja monitieteinen näkökulma, joiden pohjalta he osaavat soveltaa ympäristöteknologioita ja ympäristöhallinnan työkaluja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi koulutusohjelma antaa syvällistä tietoa ympäristöteknologioiden megatrendeistä, ympäristönsuojelusta, kestävästä tuotannosta sekä ympäristöongelmien suhteesta talouteen ja insinöörityöhön.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Environmental Engineering and Management (MSc) | päiväopinnot, voit täyttää alta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Opintojen rakenne

  • Yleiset opinnot – kurssien aiheina ovat mm. ympäristöarviointi, hydrokemia, yritystoiminta, liiketoiminnan suunnittelu, tilastot ja kieliopinnot.
  • Perusopinnot – kurssit käsittelevät elinkaarta, ympäristöpolitiikkaa, ympäristövaikutusten arviointia ja ekologista suunnittelua.
  • Erikoistumisopinnot – koostuvat insinööriopinnoista, jotka käsittelevät lietteitä, jätteitä, jätevesien käsittelyä, ilmansaasteita, ympäristöteknologioita, kestävää tuotantoa ja veden käsittelyä. Kokonaisuus sisältää myös työharjoittelun.
  • Vapaasti valittavat opinnot – kursseja saa valita vapaasti yliopiston tarjonnasta.
  • Lopputyö – insinöörihanke, jossa opiskelija hyödyntää teoriatietoa käytännön ongelman ratkaisemiseksi.

Uramahdollisuudet

Koulutusohjelmasta saat monipuoliset tiedot ja taidot ilmansuojelusta, vesihuollosta ja jätteiden käsittelystä. Tutkinnon jälkeen:

  • osaat neuvoa ja opastaa yrityksiä materiaali-, vesi- ja energiatehokkuutta kasvattavien ja päästöjä vähentävien teknisten ratkaisujen käyttöönotossa
  • voit työskennellä ympäristövaltuutettuna tai ympäristöasiantuntijana kunnissa, vesiyhtiöissä, konsulttiyrityksissä ja julkishallinnon instituutioissa (ministeriöt, valvontaelimet, tutkimuslaitokset, tiedekeskukset).
  • voit jatkaa opintojasi tohtoriohjelmiin.

Hakeminen

Hakijalla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto joltakin seuraavista aloista: tekniikka, kemia, koneet, kaivosteollisuus, materiaalit, tuotantotekniikka tai rakennustekniikka. Lisäksi hakijoiden tulee suorittaa GRE General Test-koe, kirjoittaa motivaatiokirje sekä osallistua verkossa suoritettavaan etähaastatteluun.

Koulutukseen haetaan oppilaitoksen omien kotisivujen kautta, ja kotisivuilta löydät myös tarkempaa lisätietoa koulutusohjelmakohtaisista hakukriteereistä ja GRE General Test -kokeesta. 

Hakuaika 1.2.2023-1.8.2023.

Tutkinto / todistus

Master of Science in Engineering (MSc)

Kustannukset

Lukukausimaksu EU: n ulkopuolisille opiskelijoille: 4000 € / vuosi.

Koulutus on maksuton EU / ETA-opiskelijoille.

Tietoa elämisen kustannuksista

Suomalaiset saavat Viroon opintorahaa ja asumislisää. Opintovuoden aikaista tukea saa syyskuusta kesäkuulle noin 460 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi opiskelija voi hakea valtion takaamaa opintolainaa, joka on kandiopiskelijalle 8000 euroa vuosittain (8000e x 3v). Keskimäärin tämä tekee 800 euroa kuukaudessa. Lisätietoja maisteriohjelmille myönnettävistä opiskelijaeduista saat Kelalta.

Tallinnassa eläminen on yleisesti edullisempaa kuin Suomessa, joten omiin elinkustannuksiin voi osittain vaikuttaa itse.

Tallinnan Teknillisen yliopiston asuntoloiden vuokrien hinta on noin 150 euroa kuukaudelta. Kaupungissa vuokralla asuminen kustantaa noin 300–600 euroa kuukaudessa. Jaetussa yksityisessä huoneistossa asuminen (kolmio kämppiksen kanssa) kustantaa n. 300–500 euroa kuukaudessa.

Elintarvikekustannukset Tallinnassa ovat noin 200–250 euroa kuukaudessa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Environmental Engineering and Management (MSc) | päiväopinnot? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.