Sivuston käyttötapa: Mobiili

Musiikkipedagogi (AMK) | Musiikin tutkinto-ohjelma | monimuotototeutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1-3 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Tampere
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Musiikkipedagogi (AMK) | Musiikin tutkinto-ohjelma | monimuotototeutus

Tavoite

Tutkinto-ohjelma on suunnattu ammatillisen opisto- tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneille muusikoille, musiikinohjaajille tai musiikkioppilaitoksen opettajille tai Muusikko (AMK) -tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat saada Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon.

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma tuottaa korkeatasoista osaamista soittamiseen, laulamiseen, säveltämiseen, kuoronjohtoon, musiikinteoriaan ja -historiaan sekä pedagogiikkaan. Voit hyödyntää myös Tampereen korkeakouluyhteisön muita tarjolla olevia kursseja ja muokata näin tutkintoasi.

Sinulla on mahdollisuus valita yksi neljästä erikoistumisalastamme: instrumenttipedagogi, musiikinteoriapedagogi (laaja-alainen musiikkipedagogiikka), musiikinteoriapedagogi (säveltäminen) tai kuoronjohtaja. Musiikkipedagogin tutkinto sisältää yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot. Voit valmistuttuasi toimia muun muassa soiton- tai laulunopettajana, kuoronjohtajana, musiikinteoriapedagogina tai säveltäjänä.

Sisältö

Musiikkipedagogikoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • instrumenttiopinnot
 • kuoronjohto
 • säveltäminen
 • musiikinteoria ja -historia
 • pedagogiikka
 • orkesterisoitto, kamarimusiikki ja kuorolaulu
 • informaatio- ja musiikkiteknologia
 • viestintätaidot
 • verkkoviestintätaidot
 • musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen
 • työergonomia ja työhyvinvointi
 • opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus sekä tutkimusmenetelmät

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan muun muassa seuraavia opintoja:

 • edellä mainittujen syventäviä opintoja
 • orkesteriohjelmisto-opintoja (Tampereen Orkesteriakatemia)
 • vanhaa musiikkia
 • säestämistä ja korrepetitiota
 • vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa
 • improvisointia
 • säveltämisen pedagogiikkaa
 • alkuopetuksen tai varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa
 • musiikin erityisopetuksen pedagogiikkaa
 • pop- ja jazz-musiikin teoriaa ja historiaa
 • taide- ja kulttuurituotantoa
 • muiden TAMKin koulutusten osaamisia
 • Tampereen yliopiston opintoja ristiinopiskeluna

Musiikkipedagogiopinnoissa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Musiikkipedagogi (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu on Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu, jossa on yli 10 000 opiskelijaa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa voit suorittaa AMK- tai ylemmän AMK-tutkinnon näillä koulutusaloilla: kasvatusalat humanistiset ja taidealat kauppa, hallinto...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit
Musiikkipedagogi (AMK) | Musiikin tutkinto-ohjelma | monimuotototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.